Освітній процес кафедри географії і геології

ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ 2 КУРСУ

29 травня 2021 р. на онлайн-платформі Skype відбувся захист курсових робіт серед здобувачів вищої освіти 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) денної форми навчання. На засіданні були присутні члени комісії: завідувач кафедри фізичної географії і геології доц. Прохорова Л.А., доц. Гришко С.В., ст. викл. Непша О.В., ст. викл. Завʼялова Т.В., секретар Носик Л.А.

Кожен здобувач мав можливість презентувати та доповісти про результати свого наукового дослідження, викладачами кафедри були надані рекомендації до подальшої роботи. Тематика робіт не лише захоплива, а й перспективна для майбутніх фізико-географічних досліджень. Усі студенти доволі серйозно та якісно підготувалися до захисту своїх наукових напрацювань та виступали досить впевнено.

Зустріч була інформативною, цікавою та викликала жваве обговорення. Вітаємо студентів-другокурсників з першими вагомими науковими здобутками і бажаємо натхнення в подальшій науковій роботі!

Використання ІКТ в навчальному процесі

Викладачі кафедри постійно використовують сучасні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в навчальному процесі при викладанні дисциплін фізико-географічного циклу. Так, 1 березня 2021 року ст. викл. Непша О.В. провів практичне заняття з дисципліни «Геологія з навчальною практикою» зі студентами І курсу ОП «Середня освіта. Географія» на тему: «Викопні організми. Тип Arthropoda». Заняття супроводжувалося демонстрацією навчального фільму «Палеогеографічні умови палеозою», який коментували студенти.

Доц. Гришко С.В. провела 2 лекції зі здобувачами ОП «Середня освіта. Географія» на І курсі з дисципліни «Землезнавство з навчальною практикою. Модуль 2. Гідрологія» на тему: «Світовий океан та його частини» та ІІІ курсі з дисципліни «Фізична географія материків і океанів» на тему: «Внутрішні води Азії», на які були підготовлені мультимедійні презентації.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі сприяє впровадженню у навчання здобутків новітніх інформаційних технологій, удосконаленню навичок самостійної роботи студентів в інформаційних базах даних і мережі Інтернет, поліпшує засвоєння студентами знань, а також робить процес навчання цікавішим і змістовнішим.

Спеціальності та спеціалізації (освітні програми).

Ступінь вищої освіти «бакалавр»:

1) Спеціальність: Середня освіта (Географія).

Спеціалізація: Фізична культура. Кваліфікація у дипломі: Бакалавр освіти (за предметними спеціалізаціями «Географія» та «Фізична культура»). Вчитель географії та фізичної культури.

Спеціалізація: Біологія. Кваліфікація у дипломі: Бакалавр освіти (за предметними спеціалізаціями «Географія» та «Біологія»). Вчитель географії та біології.

– Спеціалізація: Іноземна мова (англійська). Кваліфікація у дипломі: Бакалавр освіти (за предметними спеціалізаціями «Географія»). Вчитель географії та англійської мови.

 – Спеціалізація: Історія. Кваліфікація у дипломі: Бакалавр освіти (за предметними спеціалізаціями «Географія» та «Історія»). Вчитель географії та історії.

2) Спеціальність: Науки про Землю

Спеціалізація: Географія. Кваліфікація у дипломі: Бакалавр наук про Землю за спеціалізацією «Географія».

Ступінь вищої освіти «магістр»:

1) Спеціальність: Середня освіта (Географія).

Спеціалізація: Фізична культура. Кваліфікація у дипломі: Магістр освіти (за предметними спеціалізаціями «Географія» та «Фізична культура»). Вчитель географії, економіки та фізичної культури.

Спеціалізація: Біологія. Кваліфікація у дипломі: Магістр освіти (за предметними спеціалізаціями «Географія» та «Біологія»). Вчитель географії, економіки та біології.

– Спеціалізація: Історія. Кваліфікація у дипломі: Магістр освіти (за предметними спеціалізаціями «Географія» та «Історія»). Вчитель географії, економіки та історії.

2) Спеціальність: Науки про Землю

Спеціалізація: Географія. Кваліфікація у дипломі: Магістр наук про Землю за спеціалізацією «Географія».

Сертифікатні освітні програми

На кафедрі працює сертифікатна освітня програма: «ПІДГОТОВКА МЕТОДИСТА-КЕРІВНИКА З ПРОВЕДЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ШКІЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ».

Сертифікована програма розрахована на здобувачів вищої освіти які навчаються за освітнім ступенем «магістр», або осіб які вже мають вищу освіту з метою поширення позакласної роботи із школярами різних вікових груп для більш глибокою базової природознавчої освіти.

Програма розрахована на 5 тижнів, з них: на теоретичне навчання – 3 тижні, практичне навчання (польові експедиційні дослідження) – 1 тиждень, кваліфікаційна атестація – 1 тиждень.

Бази практик та партнерство

Мелітопольський район:

 • с. Терпіння – піщані кар’єри, об’єкт природно-заповідного фонду України – «Цілющі джерела», р. Молочна, яружна система;
 • Історико-культурний заповідник «Кам’яна могила»;
 • с. Троїцьке (долина пра-Молочної)

м. Мелітополь:

 1. Район лісопарку.
 2. Долина р. Молочна.
 3. Метеорологічний майданчик кафедри фізичної географії і геології (АБК МДПУ ім. Б. Хмельницького).
 4. Міський парк культури та відпочинку ім. М. Горького.
 5. Краєзнавчий музей м. Мелітополь.
 6. Метеорологічна станція.

Запорізька область

 1. Алтагірська навчально-польова база в с. Богатир;
 2. Місто Запоріжжя – Державний ботанічний сад, острів Хортиця.

Херсонська область:

 1. СМТ Асканія Нова- Асканійський природний заповідник.

ВЗАЄМОВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ!

27 квітня на 1 парі за допомогою платформи Zoom доц. Гришко С.В. відвідала лекцію з дисципліни «Метеорологія і кліматологія» ст. викл. Іванової В.М. Лекція розпочалася вчасно з організаційного моменту. Лектор оголосила тему: «Класифікація кліматів Землі», план та мету лекції. В ході заняття були розглянуті питання історії створення класифікації кліматів, класифікації кліматів різних авторів – Л.С. Берга, В. Кеппена, Б.П. Алісова, практичне значення класифікацій. Викладач надала характеристику кожного виду класифікації, наголосила на перевагах та недоліках кожної класифікації, звернула увагу студентів, що в шкільному курсі географії використовується класифікація Б.П. Алісова.
Лекція пройшла у тісному взаємозв’язку зі студентами, викликала жвавий інтерес, викладач досягла поставленої мети та завдань. Заняття проведено на високому науково-методичному рівні і відповідає вимогам МОН України.

ЗАХИСТ КУРСОВИХ ТА ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ                               НА КАФЕДРІ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ І ГЕОЛОГІЇ!

5 травня 2020 р. на платформі Zoom відбувся захист курсових та попередній захист дипломних робіт серед здобувачів вищої освіти 4 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальностей 014.07 Середня освіта (Географія) та 103 Науки про Землю денної форми навчання. На засіданні були присутні члени комісії: доц. Прохорова Л.А., доц. Левада О.М., доц. Гришко С.В., ст. викл. Непша О.В., ст. викл. Зав’ялова Т.В., секретар Нікіренкова А.Ю. Кожен здобувач мав можливість презентувати та доповісти про результати свого дослідження, викладачами кафедри були надані рекомендації до подальшої роботи. Усі здобувачі доволі серйозно та якісно підготувалися до даного виду звітності та виступали досить впевнено. Зустріч була інформативною, цікавою та викликала жваве обговорення. Бажаємо здобувачам вдалого захисту!

ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ 2 КУРСУ НА КАФЕДРІ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ І ГЕОЛОГІЇ!

15 травня 2020 р. на онлайн-платформі Skype відбувся захист курсових робіт серед здобувачів вищої освіти 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальностей 014.07 Середня освіта (Географія) та 103 Науки про Землю денної форми навчання. На засіданні були присутні члени комісії: завідувач кафедри фізичної географії і геології, доц. Прохорова Л.А., доц. Левада О.М., доц. Гришко С.В., ст. викл. Непша О.В., ст. викл. Завʼялова Т.В., секретар Нікіренкова А.Ю.

Кожен здобувач мав можливість презентувати та доповісти про результати свого наукового дослідження, викладачами кафедри були надані рекомендації до подальшої роботи. Тематика робіт не лише захоплива, а й перспективна для подальших геологічних, геоморфологічних, кліматологічних, гідрологічних, ландшафтознавчих та геоекологічних досліджень. Приємно вразила зацікавленість здобувачами обраними фізико-географічними темами досліджень та самостійне виконання робіт (95% робіт не містять ознак зловживання чужими думками). Усі здобувачі доволі серйозно та якісно підготувалися до захисту своїх наукових напрацювань та виступали досить впевнено.

Зустріч була інформативною, цікавою та викликала жваве обговорення. Вітаємо студентів-другокурсників з першими вагомими науковими здобутками і бажаємо натхнення в подальшій науковій роботі!