Наукова робота кафедри філософії

Викладачі кафедри філософії працюють над темою науково-дослідної роботи «Культура життєвого самовизначення особистості в умовах мінливості соціокультурного простору» (2017-2019 рр.). Науковий керівник – завідувач кафедри, доктор філософських наук., професор Олексенко Р.І.

Олексенко Р.І. пройшов стажування на кафедрі філософії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова з 01.12.2016 р. по 31.05.2017 р.

Поправко О.В. (2016-2017 рр.) та Троїцька О.М. (2017-2018 рр.) у рамках реалізації державних програм щодо міжнародного співробітництва з провідними європейськими вищими навчальними закладами пройшли програму міжнародного стажування у Вищій лінгвістичній школі (Wyzsza Szkole Lingwistyczna) м. Ченстохова (Польща) за темою: «Європейський освітній проект (Інноваційні методи й технології в освіті: новітні європейські освітні практики» (Гуманітарні науки. Філософія).

Проведення конференцій, семінарів:

  • з 2015 року кафедрою філософії щорічно проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір»;
  • Традиційно кафедрою філософії з 2015 року проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених «Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді».
  • 20-21 квітня 2018 року відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору».

Кафедрою філософії укладено договір про наукове та науково-технічне співробітництво із Маріямпольською колегією (Литва).

Наукові гуртки: науковий міжкафедральний студентський гурток «ІДЕЯ», у роботі якого приймають участь студенти всього університету, науковий студентський гурток «Камертон», результатом роботи якого є написання статей та тез конференцій різних рівнів, філософський клуб «Сова Мінерви», у роботі якого приймають участь студенти не тільки нашого університету, а й інших навчальних закладів міста.