ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

Шановний абітурієнте!

Кафедра історії, археології і філософії запрошує на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою: «Філософія. Аналітика соціально-політичних, культурно-освітніх і релігійних процесів».

У нас ви отримаєте повну (трирівневу) вищу освіту за спеціальністю «Філософія». Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «магістр», «доктор філософії».

Випускники першого (бакалаврського) освітньо-кваліфікаційного рівня спеціальності «Філософія» за освітньо-професійною програмою «Філософія. Аналітика соціально-політичних, культурно-освітніх і релігійних процесів».

Термін навчання складає 3 роки 10 місяців.

Сфера професійної діяльності. Бакалавр з філософії може працювати:

 • в науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях;
 • на викладацьких та інших посадах у закладах загальної середньої освіти, ВНЗ 1–2 рівнів акредитації;
 • в органах державної влади та місцевого самоврядування;
 • в аналітично-інформаційних інституціях;
 • у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях;
 • у соціальних та культурних закладах, громадських організаціях, партіях тощо.

Випускники другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня спеціальності «Філософія» за освітньо-професійною програмою «Філософія. Аналітика соціально-політичних, культурно-освітніх і релігійних процесів».

Термін навчання складає 1 рік 4 місяці.

Сфера професійної діяльності. Магістр з філософії може працювати:

 • в науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях;
 • в органах державної влади та місцевого самоврядування;
 • в аналітично-інформаційних інституціях;
 • у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях;
 • у соціальних та культурних закладах, громадських організаціях, партіях тощо.

Навчання здійснюється як за рахунок державного замовлення, так і за кошти фізичних осіб.

Будемо раді бачити Вас серед наших студентів!

Чекаємо саме на Вас!