Запрошуємо викладачів, молодих вчених та студентів взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції!

                                   Мелітопольський державний педагогічний університет     

                                                        імені Богдана Хмельницького

                                                    Природничо-географічний факультет

 

                              запрошує викладачів, молодих вчених та студентів взяти участь у

                                      Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції

 

                                                           «НАУКОВЕ СЬОГОДЕННЯ:

                            ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

                                                             18 листопада 2022 р.

 

Тематичні напрями:

  • географія (фізична, соціальна, економічна);
  • туризм та краєзнавство;
  • право;
  • історія та археологія;
  • фізична культура, спорт та фізична реабілітація.

Форма участі ‒ заочна (дистанційна). Заочна участь в інтернет-конференції передбачає публікацію статті в електронному збірнику матеріалів, що буде розміщений на web-сайті Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

 

Робоча мова конференції – українська.

Для участі у інтернет-конференції необхідно:

  1. Надіслати до 20 жовтня 2022 року (включно) на e-mail krylovn@ukr.net наступні матеріали:

– заявку на участь у інтернет-конференції.

– наукову статтю, оформлену відповідно до вимог;

  1. Заявку на участь у інтернет-конференції та наукову статтю просимо позначати прізвищем та ініціалами автора за зразком: Ivanov_AV_stattia та Ivanov_AV_zajavka.

                                      

Стаття (обсяг від 3 сторінок) має бути надрукована у форматі docx у текстовому редакторі Word з полями: верхнє, нижнє, праве і ліве – 1,5 см. Розмір шрифту – 14, гарнітура Times New Roman, інтервал 1,5, абзацний відступ 1,25 см; розмір аркушу – А4.

Перший рядок – УДК (вирівнювання по лівому краю); другий рядок – назва доповіді (великими літерами напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру); третій рядок – науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали автора (курсивом, вирівнювання по правому краю), четвертий рядок – місце роботи (навчання) (курсивом, вирівнювання по правому краю). Нижче – основний текст, який має бути надрукований без переносів і відцентрований по ширині. Розмір шрифту в таблицях за необхідності може бути зменшено до 10. Рисунки і фотографії подаються в тексті, а також у вигляді окремих файлів у форматі JPEG. Наприкінці за необхідності подається список літератури та використаних джерел згідно правил бібліографічного опису. Посилання на літературу та джерела інформації подаються у квадратних дужках, наприклад [4, с. 28].

Автори несуть відповідальність за точність наведених фактів, цитат, власних імен, географічних та історичних назв, посилань на джерела тощо.

Оргкомітет залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає тематиці конференції або оформлена з порушенням вимог. Заявки та наукові статті, надіслані з порушенням дедлайну, розглядатися не будуть.       

Контактні особи:

Заступник декана з науково-дослідної роботи та міжнародного співробітництва доцент Крилова Алла Миколаївна (історія, археологія) +38(098)7905595 (вайбер).E-mail: krylovn@ukr.net

к.геог.н., доц. Гришко Світлана Вікторівна (географія, туризм)  +380967632151 (Вайбер, Телеграм).E-mail: geotur.mdpu@gmail.com

д.б.н., доц. Христова Тетяна Євгенівна (фізичне виховання)  +380982126847

E-mail: kafedra0tmfv@gmail.com

к.ю.н., доц. Гапотій Віктор Дмитрович (право) gapoty.viktor@gmail.com

 

Оргкомітет

Previous Article
Next Article