Вчена рада факультету

Вчена рада природничо-географічного факультету є колегіальним органом, створеним для загального керівництва діяльністю факультету з питань навчально-виховної та наукової роботи.

До компетенції вченої ради природничо-географічного факультету належать:

– визначення стратегії загальних та перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності факультету;

– обрання за конкурсом таємним голосуванням на посаду асистентів, викладачів, старших викладачів;

– розгляд навчальних програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

– вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;

– підготовка пропозицій до вченої ради університету щодо пріоритетних напрямів діяльності факультету та перспектив його розвитку в контексті основних напрямів діяльності університету;

– підготовка пропозицій до вченої ради університету щодо кадрового складу та керівників структурних підрозділів факультету;

– удосконалення організації навчального процесу на факультеті, сприяння запровадженню нових спеціальностей та спеціалізацій в університеті;

– сприяння професійному росту науково-педагогічних працівників факультету, підвищенню їхньої кваліфікації;

– подання для розгляду на вченій раді університету підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, іншої навчальної і навчально-методичної літератури, випуску періодичних видань відповідно до предмета діяльності факультету;

– координація тематики наукових досліджень кафедр і студентів з відповідної проблематики;

– здійснення міжнародного співробітництва та партнерства з юридичними особами у межах наданих повноважень на підставі угод, укладених університетом;

– організація контролю за виконанням основних завдань і функцій, покладених на факультет;

– внесення пропозицій вченій раді університету, щодо змін у Положенні про факультет та Положення про вчену раду університету;

– розглядає інші питання діяльності факультету відповідно до Статуту університету та Положення про факультет.

Склад Вченої ради природничо-географічного факультету:

 1. Донченко Л. М. – кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства, декан природничо-географічного факультету (голова вченої ради).
 2. Донець І. А – кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства (секретар Вченої ради).
 3. Арабаджи О. С. – кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства, проректор із заочної форми навчання.
 4. Арсененко І. А. – кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства.
 5. Байтеряков О. З. – кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства.
 6. Белоглазова Ю. С. – студентка 3 курсу, голова студентського комітету природничо-географічного факультету.
 7. Білогур В. Є. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін.
 8. Гапотій В. Д. – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права.
 9. Гудзь В. В – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії.
 10. Зав’ялова Т. В – старший викладач кафедри фізичної географії і геології, заступник декана з навчальної роботи.
 11. Карабанов Є. О – кандидат фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін.
 12. Кожаєва А. С. – студентка 2 курсу природничо-географічного факультету.
 13. Котова О. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін
 14. Пачев С. І. – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, заступник декана з науково-дослідної роботи та міжнародного співробітництва.
 15. Прохорова Л. А. – кандидат геологічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної географії і геології.
 16. Ребар І. В. – асистент кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін, голова профспілкового комітету природничо-географічного факультету.
 17. Ситник О. М. – доцент, доктор історичних наук, завідувач кафедри історії.
 18. Топалова О. І. – кандидат географічних наук, старший викладач кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства, заступник декана з виховної роботи та практик.
 19. Ушаков В. С. – старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін.
 20. Христова Т. Є. – доктор біологічних наук, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін.