Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота на природничо-географічному факультеті
здійснюється на кафедрах, лабораторіях та центрах. На факультеті діють 5
студентських наукових гуртків.

У 2017 р. на факультеті завершено розробку наукових тем:
 «Геоекологічні проблеми ґрунтів басейну р. Молочна»
 «Педагогічні та методичні аспекти фізкультурно-спортивної
діяльності та корекція стану здоров’я методами фізичної культури, спорту та
фізичної реабілітації»;
 «Етнічна географія Запорізької області. Історія та сучасність».
Продовжуються наукові дослідження за темами:
 «Теоретичні та практичні аспекти розвитку окремих галузей права в
Україні»;
 «Актуальні проблеми історії, історіографії та історіософії України ХХ
– початку ХХІ ст.».

1. Наукові заходи (конференції, семінари)
На факультеті проводиться низка наукових конференцій та форумів, які
стали традиційними:
 Регіональна науково-практична конференція «Алексєєвські краєзнавчі
читання»
 Міжнародна наукова конференція «Приазовський болгаристичний
семінар»
 Донцовський форум
 Всеукраїнська наукова конференція «Донцовські читання»
 Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю
«Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному
контексті»
 Регіональний туристичний форум
Кафедра туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства
регулярно проводить наукові семінари, та круглі столи туристичної та
екскурсійної тематики, а кафедра права – з юридичної тематики.

2. Наукові школи
Доктор геолого-мінералогічних наук, професор Ємельянов В.О. –
засновник науки «Геоекологія».

3. Гранти, проекти та патенти.
 2014-2015 рр. Викладачі кафедри права брали участь у реалізації
проектів «Мелітополь як майданчик реалізації багатоманіття і єдності культур»
(2014 р., Европейский фонд за демократию); «Інновації молодіжних організацій
інтеркультурного міста у подоланні охлократії в громадянському єднанні»
(2015 р., Фонд імені Гайнріха Бьолля в Україні).
 2015-2017 рр. Викладачі факультету взяли участь у проекті
«Соціально-економічне, політичне забезпечення інтеркультурного розвитку
міста та активізація громадської діяльності» План міжкультурної інтеграції
м. Мелітополь на 2015-2020 рр.
 2016-2017 рр. Центром болгаристики та кафедрою історії (к. і. н.,
доцент С. І. Пачев) реалізовано проект зі створення кабінету інтерактивного
навчання при за грантом Міністерства закордонних справ Республіки Болгарія
за програмою «Болгарська допомога з метою розвитку».
 2017 р. Проект «Фьюжен кухня» в рамках виконання проекту ЕС
«Мелітополь інтеркультурний – 2020». Розробка інтеркультурного путівника
м. Мелітополь. (доц. Арабаджи О. С., доц. Левада О. М., ст. викл. Топалова
О. І.).
 2017 р. Проект «Нематеріальна культурна спадщина народів
Приазов’я» (доц. Арабаджи О. С.).
 2017 р. Розроблено і впроваджено туристсько-рекреаційний
веломаршрут «Степова пектораль» (к. геогр. н., ст. викл. Топалова О. І.) в
рамках проекту «Збереження біорізноманіття степового ландшафту з виходом
гранітів Запорізької області шляхом розвитку сільського зеленого вело
туризму» за сприяння Програми малих грантів Глобального екологічного
фонду, що впроваджується Програмою розвитку ООН.
Викладачами факультету отримано понад 100 свідоцтв про реєстрацію
авторського права.

4. Договори про співробітництво
Кафедри факультету, лабораторії та центри мають низку партнерів:
в Україні:
– Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила».
– Мелітопольський міський краєзнавчий музей.
– Державний архів Запорізької області.
– Приазовський національний природний парк.
– Мелітопольський міський парк культури та відпочинку ім. М.
Горького.
за кордоном:
– Інститут етнології та фольклористики із етнографічним музеєм БАН
(м. Софія, Республіка Болгарія);
– Софійський університет ім. Св. Клімента Охридського (м. Софія,
Республіка Болгарія);
– Південно-Західний університет ім. Неофіта Рилського (м. Благоєвград,
Республіка Болгарія);
– Великотирнівський університет ім. Св. Кирила і Мефодія (м. Велико
Тирново, Республіка Болгарія);
– Інженерно-педагогічний факультет технічного університету (м. Сливен,
Республіка Болгарія);
– Шуменський університет імені Костянтина Преславського (м. Шумен,
Республіка Болгарія);
– Регіональний історичний музей м. Сливена, (м. Сливен, Республіка
Болгарія);
– Пловдивський університет ім. Паїсія Хилендарського (м.Пловдив,
Республіка Болгарія);
– Компанія INDERNOBMEN LTD (м. Варна, Республіка Болгарія);
– ТОВ «Туристична компанія «СВІФТ ТРЕВЕЛ» – готелі мережі
«RIU» (Республіка Болгарія);
– Білоруського державний педагогічний університет (Мінськ);
– Інститутом культурної спадщини Академії наук Молдови (м. Кишинів,
Республіка Молдова);
– Лодзінський університет (м. Лодзь, Республіка Польща);
– Вища лінгвістична школа (м. Ченстохов, Республіка Польща);
– Поморська академія (м. Слупськ, Республіка Польща);
– Інститут Ботаніки Китайської Академії наук (КНР);
– Маріямпольська колегія (м. Маріямполе, Литовська Республіка).

5. Наукові видання
Наукові серії та збірники:
1. Історичний збірник (5 випусків).
2. Наукова серія «Болгари Північного Приазов’я: історія, мова та
культура» (6 книг).
Монографії
1. Гапотій В.Д. Теорія суверенітету народу, нації та держави. –
Мелітополь, вид-во «Ваша газета», 2009. – 312 с.
2. Соціальні дослідження Запорізького регіону: теорія, практика,
методика: монографія; відпов. ред. Н. М. Сажнєва. – Мелітополь: Люкс, 2011. –
175 с.
3. Загальна теорія інформаційного права: монографія. – Мелітополь:
ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2012. – 300 с.
4. Геоэкология Украинского сектора глубоководной зоны Черного моря
/ В. А. Емельянов, А. А. Пасынков, Л. А. Пасынкова, Л. А. Прохорова. — Киев:
Академпериодика, 2012 р. – 350 с.
5. Північно-Західне Приазов’я та узбережжя Азовського моря: геологія,
геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геоекологічний стан /Даценко
Л.М., Молодиченко В.В., Непша О.В. та ін. – Мелітополь: МДПУ ім.
Б. Хмельницького, 2014. – 308 с.
6. Гапотій В. Д. Інформаційна відкритість влади та інформаційний
суверенітет: теоретико-правовий підхід: монографія/ В.Д. Гапотій, О.В.
Печерський. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. –
236 с.
7. Актуальні проблеми історії України нової і новітньої доби:
монографія колективна/ Редагування та передмова В.Гудзь, С. Пачев, Я.
Таравська. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 338с.
8. Верховенство права: сучасні наукові концепції: монографія/ В.Д.
Гапотій. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. –203с.
9. Юридична концепція незалежності та транспарентності України:
монографія/ В. Д. Гапотій. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького,
2017. –443с.
На базі природничо-географічного факультету упродовж 2015-2017 рр.
проводився II етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в
галузі природничих наук.
Викладачі кафедр природничо-географічного факультету постійно
приймають участь у роботі Малої академії наук, входять до складу галузевих
комісій проведення Запорізького обласного конкурсу для обдарованої молоді у
галузі «Географічні та геологічні науки».
У 2017 р. завідувач кафедри туризму, соціально-економічної географії та
краєзнавства доц. Арсененко І. А. увійшла до складу Науково-технічної ради
Приазовського національного природного парку.