Новини кафедри туризму соціально-економічної географії та краєзнавства

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

НА ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ!

26 листопада 2020 р. кафедра туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства спільно з кафедрою фізичної географії і геології на онлайн платформі Zoom провели профорієнтаційний захід «Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького ‒ флагман педагогічної освіти на південному сході України» для здобувачів 11 класів, вчителів та керівництва загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. У заході прийняли участь понад 60 учасників, модератором профорієнтаційного заходу виступила доц. кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства Левада О.М

Проректор із заочної форми навчання доц. Арабаджи О.С. привітала учасників зустрічі від імені адміністрації вишу і запросила випускників на навчання до університету. Декан природничо-географічного факультету доц. Донченко Л.М. ознайомила гостей заходу з історією та спеціальностями факультету, матеріально-технічною базою, напрямами наукової роботи, можливостями практичної підготовки в Україні та за кордоном. Заступник декана з виховної роботи та начальних практик доц. Топалова О.І. розповіла присутнім про бази навчальних та виробних практик і дозвілля здобувачів в стінах факультету та студентських гуртожитках. Завідувачі випускових кафедр доц. Арсененко І.А. та доц. Прохорова Л.А. детально ознайомили учасників зустрічі з особливостями вступу та навчання на кожній спеціальності факультету. Відповідальний секретар приймальної комісії доц. Дубяга С.М. висвітлила основні положення Правил Прийому до університету у 2021 році. Наприкінці зустрічі відповідальна за профорієнтаційну роботу на природничо-географічному факультеті ст. викл. Іванова В.М. подякувала усім учасникам за приділений час та зацікавленість до нашого навчального закладу.

Шановні випускники 11 класів, бажаємо Вам успішного складання ДПА та ЗНО! Ми будемо раді бачити Вас в стінах нашого факультету та університету!

Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні підходи до вивчення шкільного курсу географії та написання наукових робіт учнів»

7-19 листопада 2020 р. кафедрою туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства було проведено науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні підходи до вивчення шкільного курсу географії та написання наукових робіт учнів» для вчителів Запорізької, Херсонської та Донецької областей і здобувачів вищої освіти (денної і заочної форм навчання) у інтерактивному форматі на платформі ZOOM. Всього в роботі онлайн-тренінгу взяло участь 50 слухачів.

Метою заходу є забезпечення ознайомлення і опанування інноваційними методами вивчення географічних дисциплін та організації наукових географічних досліджень, що сприятиме подальшому впровадженню компетентнісного підходу у викладанні шкільного курсу географії.

Необхідність розгляду зазначеної теми витікає з того, що однією з головних вимог до сучасної шкільної освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості учнів, пристосованих до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, що мають прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності. Це потребує впровадження в процес навчання сучасних інноваційних методів, що сприятимуть практикоорієнтовному відбору змісту навчальних дисциплін, розвитку аналітичного мислення учнів, підвищенню їх пізнавального інтересу, вихованню самостійності і здатності до проведення власних наукових досліджень, інтерпретації та оформлення їх результатів. За такими підходами було побудовано зміст наукового онлайн-тренінгу.  

В ході тренінгу викладачі кафедри  акцентували увагу на використанні сучасних інноваційних підходів у змісті географічної освіти, наукових наробках як української так і світової спільноти; ознайомили з власним досвідом і методикою застосування інноваційних методів під час викладання географічних дисциплін, впровадження наукових досліджень в навчальний процес.

Доцент О.З. Байтеряков детально ознайомив слухачів з питаннями формування культурологічної компетентності учнів шляхом застосування творів живопису та художньої літератури в географічній освіті, формуванням  картографічних понять, умінь і навичок на уроках географії за допомогою визначення географічних центрів території різними методами.

Доцент О.М. Левада і старший викладач В.М. Іванова зосередили увагу слухачів на рішенні географічних задач і формуванням  картографічних понять, умінь і навичок.

Доцент О.С. Арабаджи розповіла слухачам про креативну економіку та культурну спадщину як важелі розвитку території, а формування краєзнавчих компетентностей на уроках географії визначила доцент І.А. Донець. 

Окрему увагу під час заходу було приділено питанням наукової роботи учнів, зокрема методиці написання наукових робіт з географії та туризму, на цьому зосередили увагу доценти І.А. Арсененко, О.М. Левада, О.З. Байтеряков. 

Після закінчення тренінгу слухачі отримали відповідні сертифікати, які підтверджують опанування сучасних інноваційних підходів щодо вивчення шкільного курсу географії та написання наукових робіт учнів, загальним обсягом 60 годин.

16.11.2020р. доц. Донець І.А. приймала участь у зустрічі з Запорізькою обласною державною адміністрацією управління молоді, фізичної культури та спорту, де відбулося урочисте підведення підсумків обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки у 2020 році. Зустріч і підведення підсумків проводилося в онлайн-форматі за допомогою Zoom конференції, де були нагороджені переможці обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки у 2020 році ( Протокол № 04-18/ 0764   від 12.11.2020р.).

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

ЗДОБУВАЧІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ!

13 листопада 2020 р. на базі платформи Skype о 8.00 годині відбувся попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти 2 курсу освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 242 туризм денної та заочної форм навчання.

Оцінювала творчий, науковий та пошуковий доробок здобувачів комісія у складі: к.геогр.н. доц. Арсененко І.А (голова), к.геогр.н.  доц. Левада О.М., к.геогр.н.  доц. Байтеряков О.З., к.геогр.н., доц. Донець І.А., к.геогр.н., доц. Топалова О.І., секретар – Кириєнко Ц.В.

Кожен здобувач мав можливість презентувати та доповісти про результати свого дослідження у формі презентацій, які в обов’язковому порядку містили картографічні малюнки, графіки, розрахунки тощо. Комісією кожному здобувачу були надані рекомендації щодо подальшої роботи.

Тематика наукових досліджень відповідала змісту навчальної та напрямку наукової діяльності кафедри та визначала такі напрямки: «Особливості організації пасажироперевезень в  туристичній галузі України», «Концептуальні засади розвитку регіонального туризму (на матеріалах Агенції розвитку Мелітополя)», «Соціальна інфраструктура сільської місцевості як чинник розвитку туристичної галузі (на прикладі Запорізької області)», «Сучасний стан та перспективи розвитку сільського зеленого туризму Запорізької області (на прикладі сільських зелених садиб Кам’янсько-Дніпровського району)», «Сучасні аспекти розвитку міжнародного туризму (на матеріалах туристичного макрорегіону Близький Схід», «Розробка стратегії розвитку рекреаційно-туристичного підприємства на прикладі  пансіонату «АЗОВ», «Сучасна організація етнографічного туризму в Запорізькому Приазов’ї: проблеми та перспективи розвитку».

Зустріч була інформативною, цікавою та викликала жваве обговорення. Бажаємо здобувачам вдалого захисту!

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

ЗДОБУВАЧІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ!

12 листопада 2020 р. на базі платформи Skype о 8.00 годині відбувся попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти 2 курсу освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) М119-п групи денної форми навчання.

Оцінювала творчий, науковий та пошуковий доробок здобувачів комісія у складі: к.геогр.н. доц. Арсененко І.А (голова), к.геогр.н.  доц. Левада О.М., к.геогр.н.  доц. Байтеряков О.З., к.геогр.н., доц. Донець І.А., к.геогр.н., доц. Топалова О.І., секретар – Кириєнко Ц.В.

Кожен здобувач мав можливість презентувати та доповісти про результати свого дослідження, викладачами кафедри були надані рекомендації щодо подальшої роботи.

Тематика наукових досліджень студентів визначала такі напрямки: «Географічні аспекти формування туристичних історико-культурних ресурсів України», «Активізація навчальної діяльності учнів шляхом застосування дидактичних ігор в шкільному курсі географії», «Суспільно географічні аспекти використання туристично-рекреаційного потенціалу Одеської області», «Ринок праці Європейського союзу в умовах економічної кризи та пандемії», «Характеристика інвестиційної діяльності в Запорізької області», «Оцінка природних ресурсів Приазовського району Запорізької області для рекреаційного використання», «Проблеми та перспективи розвитку приморської територіальної рекреаційної системи Якимівського району Запорізької області».

Зустріч була інформативною, цікавою та викликала жваве обговорення. Бажаємо здобувачам вдалого захисту!

Вебінар на тему: «Реалізація туристичного потенціалу: від стратегічного бачення – до зміни міста».

12.11.2020 р. доценти кафедри Арабаджи О.С., Донець І.А., Топалова О.І. взяли участь у відкритому вебінарі на тему: «Реалізація туристичного потенціалу: від стратегічного бачення – до зміни міста».

Зустріч відбувалася за участі Агенції розвитку Мелітополя, Управління підприємництва та промисловості. Проводили зустріч Ірина Славова – директорка Агенції розвитку Мелітополя та спікер тренінгу-вебінару Любомир Чорній – експерт з місцевого економічного розвитку.

Були розглянуті питання щодо досвіду в туристичній галузі в місті Кам’янець-Подільському (Олег Демчук), розвиток туризму у місті Львів (Галина Гриник), про туристичні продукти та галузєві стандарти (Іван Ліптуга – Президент Національної туристичної організації України).

 

Тренінг «Ефективна співпраця учасників ринку для розвитку туристичної дестинації: сучасні тенденції, форми, приклади»

9-14 жовтня 2020 р. викладачі кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства доценти Арабаджи О.С., Арсененко І.А., Донець І.А., Донченко Л.М., Левада О.М., Байтеряков О.З., Топалова О.І. та здобувачі вищої освіти спеціальності 242 Туризм Сергеєва Катерина, Єрьоменко Сергій, Єрмак Сергій, Грицун Артур, Гоголадзе Рамазан, Кириєнко Цвєтана взяли участь у тренінгу «Ефективна співпраця учасників ринку для розвитку туристичної дестинації: сучасні тенденції, форми, приклади», який проводився за сприянням Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України» на природничо-географічному факультеті.

В тренінгу також приймали участь представники підприємств індустрії туризму, органів виконавчої влади, громадських організацій.

Тренінг проводила Голова Ради Всеукраїнської Федерації роботодавців у сфері туризму, консультант-експерт з місцевого та регіонального розвитку та управління проєктами, консультант проєкту USAID – Тетяна Тимошенко.

Проєкт USAID «Економічна підтримка Східної України» є ініціативою, що розрахована на п’ять років (2018-2023), яка реалізується компанією «Dal Global» та має на меті покращити економіку Східної України у відповідь на агресію Росії. Цільові географічні регіони Проєкту включають території Донецької та Луганської областей, які контролюються Урядом України та окремі міста Приазов’я

Під час тренінгу були розглянуті питання:

 • основні ознаки і тенденції розвитку туристичних дестинацій в світі і в Україні;
 • світові тренди сучасної світової економіки та приклади розвитку територій;
 • туристична дестинація: поняття, ознаки, типи, критерії успішної туристичної дестинації;
 • правові, економічні та комунікаційні теоретичні та практичні механізми залучення учасників громадянського суспільства до процесу розвитку туристичної дестинації та інструменти розвитку МСП: типи, особливості, підходи, інструменти, практичні приклади;
 • форми взаємодії та співпраці учасників ринку туристичних послуг, представників влади та громади;
 • практичні приклади та рекомендації щодо стимулювання активності громадянського суспільства в рамках реалізації стратегічних цілей, завдань та спільних проєктів в рамках стратегії розвитку дестинації;
 • створення та діяльність туристичних кластерів;
 • проєктний менеджмент в рамках діяльності туристичного кластеру;
 • джерела фінансування діяльності туристичного кластеру: бюджетування проєктів туристичного кластеру, джерела фінансування та залучення коштів.
 • бюджетування проєктної діяльності кластеру.

Практична спрямованість тренінгу включала виконання практичних вправ:

 • управління дестинацією на засадах залучення учасників ринку туристичних послуг;
 • створення туристичного кластеру;
 • підготовка проєктних заявок в рамках діяльності туристичного кластеру.

Після опанування теоретичної та практичної частин учасники тренінгу отримали сертифікати.

Дякуємо організаторам за набуті знання, вміння та навички.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИЙ ЗАХІД ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ДНЗ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

13 жовтня 2020 р. викладачі природничо-географічного факультету – кандидат геологічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної географії і геології Прохорова Л.А. та старший викладач кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства Іванова В.М. здійснили профорієнтаційний захід для здобувачів ДНЗ «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти».

Під час цієї зустрічі викладачі окреслили переваги навчання у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, ознайомили зі спеціальностями нашого університету, можливістю підвищення знань на підготовчих курсах. Здобувачам розповіли про Всеукраїнську олімпіаду для професійної орієнтації вступників «Інтелектуал», що проходить базі університету, і переваги вступу після участі в ній. Присутні здобувачі заповнили анкети та отримали інформаційні буклети і флаєра.

Профорієнтаційна зустріч була інформативна, викликала жвавий інтерес і посприяла подальшій співпраці.

ВІДКРИТТЯ СКЕЛЕДРОМУ В НАШОМУ МІСТІ

Напередодні святкування Дня міста Мелітополя та Всесвітнього дня туризму на стадіоні «Спартак» імені Олега Олексенка було відкрито 12-тиметровий штучний скеледром.

В святковій програмі взяли участь здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми Туризм природничо-географічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Дівчата-скелелазки презентували ексклюзивну програму, в яку включили вільне лазіння на труднощі з елементами рятувальних робіт. Навіть холодний дощ та швальний вітер не зупинили наших красунь, які відпрацювали програму на відмінно та зірвали шкал оплесків.

Кафедра туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства висловлює подяку профспілковому комітету університету та особисто Дюжиковій Т.М. за корисні подарунки для студентів на честь святкування Всесвітнього дня туризму!

ІІ відкритий освітній форум з міжнародною участю «Дошкільна освіта, нова українська школа, педагогічний університет: наступність – взаємодія – інноватика»

23 вересня викладачі кафедри доц. Арабаджи О.С., доц. Донченко Л.М. прийняли участь у ІІ відкритому освітньому форумі з міжнародною участю «Дошкільна освіта, нова українська школа, педагогічний університет: наступність – взаємодія – інноватика»

 

У заході взяли участь понад 100 вчених, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, вихователів, логопедів закладів дошкільної освіти, учителів закладів загальної середньої освіти, представників формальної і неформальної освіти, аспірантів, докторантів, здобувачів вищої освіти, які знаходились на gree-зоні, а також за карантинними нормами спостерігали цю подію у режимі прямої трансляції у мережі Ютуб.

Програмою ІІ відкритого освітнього форуму проводилась робота за такими тематичними напрями:

– Проблема та тенденції співпраці ланок освіти в умовах сьогодення.

– Наступність в освіті та вектори партнерства.

– Інноваційні технології розвитку особистості у процесі взаємодії: дошкільна освіта – початкова та середня освіта – вища освіта.

В рамках проведення Форуму відбулося відкриття Освітньо-наукового центру соціокультурного розвитку дитини; презентація інноваційних можливостей та програм центру; панельні засідання науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти разом з педагогами закладів середньої та дошкільної освіти.

Участь викладачів кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства у онлайн-воркшопі «Культурна спадщина. Збереження та популяризація в умовах об’єднаних територіальних громад (ОТГ)» 

22 та 24 вересня 2020 року під головуванням директора центру доц. Арабаджи О.С. викладачі кафедри доценти Арсененко І.А., Донець І.А., Левада О.М., які є співробітниками науково-методичного центру із дослідження нематеріальної культурної спадщини народів Приазов’я прийняли участь у онлайн-воркшопі «Культурна спадщина. Збереження та популяризація в умовах об’єднаних територіальних громад (ОТГ)» під егідою обласного методичного центру культури і мистецтва, який проводився  на базі онлайн-платформи Zoom. У воркшопі прийняли участь понад 500 учасників – фахівців обласних центрів народної творчості та управлінь (департаментів) культури науковців з туризму з 16 областей України.

Модератором зустрічі 22 вересня 2020 року виступила Олена Златова, 24 вересня 2020 року виступив Руслан Д’ячук.

Метою проєкту є сприяння посиленню інституційної спроможності мережі обласних центрів народної творчості, мережі відділів культури ОТГ у сфері культурної спадщини, підвищення обізнаності про важливість культурної спадщини в суспільстві та навчання представників органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, людей, які працюють в області культури, стратегії і розвитку у частині забезпечення надання ефективних культурних послуг, подачі рекомендацій щодо застосування інноваційних та культурних індустрій у впровадження тематики збереження культурної спадщини, створення принципово нових підходів до культурного розвитку громад, ОТГ через культурну спадщину.

До онлайн-воркшопів у якості тренерів було запрошено провідних фахівців Литви та України:

Олена Арабаджи – доктор філософії, директор науково-методичного центру із дослідження нематеріальної культурної спадщини народів Приазов’я, Проректор із заочної (дистанційної) форми навчання Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Україна); тема виступів: «Культурна спадщина: історія та досвід світової спільноти»; «Охорона культурної спадщини: український вимір», «Культурна спадщина: історія та досвід світової спільноти», «Охорона культурної спадщини: український вимір».

Юрате Черневічюте – професорка Вільнюської Академії мистецтв, кафедри ЮНЕСКО Культурного менеджменту і політики культури (Литва), тема виступів: «Роль спільнот у сприянні розвитку культурно-творчих галузей (ТПП) в регіонах Литви, на прикладі міста Алітус».

Єкатерина Лавринець – доцент факультету креативних індустрій Вільнюського технічного університету імені Гедиміна (Литва), тема виступів: «Залучення громадян у історичних районах», «Креативна комунікація культурної спадщини: міські ігри».

Ганна Філь – тренер-консультант, старший викладач Академії праці, соціальних відносин та туризму, директор Навчально-консультаційного центру SIONAS (Україна), тема виступів: «PR та просування», «Технології реклами, формування бренду та підвищення кількості відвідувачів культурних пам’яток».

Віта Гуменюк – спеціаліст сталого розвитку КО «Центр сталого розвитку та екологічних досліджень дунайського регіону» (Україна), тема виступу: «Комунакаційна стратегія».

 

Змагання з туризму серед учнівської молоді

Викладачі кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства 24,25 вересня 2020 року здобувачі вищої освіти 1 та 2 курсу спеціальності 242 Туризм та 3 курсу спеціальності 014.07 Географія взяли участь в організації та проведенні міських змагань з туризму серед учнівської молоді, що проводились Мелітопольським центром позашкільної освіти. Змагання проводились у міському парку ім. М. Горького.

Програма змагань передбачала участь у змаганнях з техніки пішохідного туризму та спортивному орієнтуванні у лабіринті. Для дотримання заходів безпеки від COVID-19 було встановлено 5 окремих дистанцій для різних вікових груп.

Викладачі та студенти допомагали співробітникам Центру позашкільної освіти встановлювати дистанції змагань, здійснювали суддівство на окремих етапах, слідкували за порядком старту та фінішу учасників. Під час участі у заході студенти набули досвіду з організації і проведення туристських змагань, особливості проходження певних етапів дистанції, специфіки суддівства туристських змагань, що стане в нагоді в їх подальшому навчанні.

 

Онлайн-семінар на платформі Zoom для експертів та членів галузевих експертних рад
 
15 вересня 2020р. завідувач кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства к.геогр.н., доцент Арсененко І.А. прийняла участь в онлайн-семінарі на платформі Zoom для експертів та членів галузевих експертних рад який був організовано та проведено з 9 по 22 вересня 2020 року Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Спікерами заходу виступили: голова Національного агентства Сергій Квіт, його заступники: Oлена Єременко, Наталія Стукало, Богдан Моркляник, керівник Секретаріату Михайло Винницький.
Під час вступного слова Сергій Квіт ознайомив учасників із поточним станом справ Національного агентства в запровадженні нової парадигми забезпечення якості вищої освіти, із результатами діяльності за рік та із співпрацею з міжнародними агентствами.
У рамках семінару було висвітлилено актуальні запитання, які виникали в процесі акредитації освітніх програм, серед яких:
🔹характеристики «хорошого» експерта та особливості його роботи під час карантинних реалій;
🔹підготовка якісного звіту;
🔹оновлений процес проходження акредитаційної справи та особливостей акредитацій PhD.
Спікери провели аналіз опитувань щодо процедури акредитації та участі у ній експертів та членів галузевих експертних рад. Під час спілкування було застосовано інтерактивний формат «питання-відповідь».

Онлайн-засідання робочої групи з розробки Стратегії розвитку туризму Запорізької області на 2021-2027 роки

15 вересня 2020 року викладачі кафедри доц. Байтеряков О.З. та доц. Топалова О.І. прийняли участь у онлайн-засіданні робочої групи з розробки Стратегії розвитку туризму Запорізької області на 2021-2027 роки.

Засідання відбувалося під головуванням заступника голови облдержадміністрації Олександра Свистуна та за участі директора Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислава Мороко.

Були розглянуті питання щодо сучасного стану та потенціалу розвитку туристичної галузі регіону; визначені основні засади розробки Стратегії розвитку туризму у Запорізькій області на 2021-2027 роки.

Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислав Мороко презентував результати анонімного опитування щодо створення візуального бренду Запорізької області.

Доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Запорізького національного університету Євгеній Бортніков розповів про науковий аспект вивчення туристичного потенціалу та шляхи розвитку туристичної галузі Запорізької області. Зокрема, пріоритетними та перспективними ресурсами є: пляжно-курортний відпочинок, санаторно-курортний, культурно-історичний, етнічний туризм.

Участь у ХV Міжнародній конференції «Болгари Північного Причорномор’я», у рамках IX Собору болгар України

11 вересня 2020 року викладачі кафедри приймали участь у ХV Міжнародній конференції «Болгари Північного Причорномор’я», у рамках IX Собору болгар України.

В роботі конференції взяли участь понад 100 науковців з різних країн, зокрема України, Болгарії, Румунії, Польщі, Сербії.

Серед гостей були присутні заступник Голови Народних Зборів Республіки Болгарія Валері Сімеонов, д.п.н., народний депутат України, президент Асоціації болгар України Антон Кіссе, перший заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров.

Проведення в університеті такого масштабного заходу є результатом тривалих професійних відносин Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького із науковими інституціями у Болгарії, багаторічної діяльності в університеті Центру болгаристики та лекторату болгарської мови, літератури та культури.

Робота конференції проходила у форматі пленарного та секційних засідань:

Секція №1. Інтерактивний круглий стіл «Нематеріальна культурна спадщина болгар Приазов’я: сучасний дискурс щодо збереження та популяризації».

Секція №2. Історія болгар і болгари в історії.

Секція №3. Болгарська діаспора в Україні і Молдові: історія і сучасність.

Секція №4. Традиція і сучасність в культурі.

Секція №5. Літературна, мовна та культурна спадщина.

Викладачі кафедри приймали активну участь у Секції № 1,  де модератором була доц. Арабаджи О.С.

Учасники конференції і гості університету ознайомилися з інноваційними площадками МДПУ імені Богдана Хмельницького. Відвідали музей історії університету. Про свої досягнення та наробки мали змогу розповісти керівники: STEAM–лабораторії (доцент Ірина Наумук), лабораторії аналітичного контролю та молекулярно-генетичних досліджень (доцент Олена Хромишева), освітньо-наукової лабораторії готельно-ресторанного та туристичного бізнесу (доцент Оксана Марченко).

   

Засідання круглого столу на тему «Наукові засади освітньої іноватики у підготовці фахівців туристсько-краєзнавчого напряму»

16 червня кафедра туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства разом із співробітниками відділу туризму КЗ “Центр позашкільної освіти” Мелітопольської міської ради Запорізької області  провели онлайн-засідання круглого столу для керівників гуртків туристсько-краєзнавчого напряму на тему «Наукові засади освітньої іноватики у підготовці фахівців туристсько-краєзнавчого напряму».

Учасників круглого столу привітали заступник директора Центру позашкільної освіти Мелітопольської міської ради О.М. Прокопенко та завідувачка кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства доцент І.А. Арсененко.

Основною метою круглого столу було виявлення питань впровадження інноваційних технологій у фахову підготовку керівників гуртків туристсько-краєзнавчого напряму для подальшого розвитку  краєзнавчої та туристичної діяльності в Україні та Запорізькій області, як ефективного засобу морально-етичного, патріотичного та фізичного виховання сучасної молоді.

Під час круглого столу розглядались значення туризму для виховання сучасної молоді, структура підготовки керівників гуртків туристсько-краєзнавчого напряму, застосування схематичної наочності для вивчення дисциплін туристського циклу, розробка методичних посібників для забезпечення фахової підготовки керівників туристсько-краєзнавчих гуртків, особливості застосування дистанційних форм навчання туристичних дисциплін. Своїм досвідом поділились доц. О.З. Байтеряков, доц. О.М. Левада, доц. І.А. Донець та співробітники відділу туризму.   

Особливу увагу було приділено обговоренню питань створення сучасних навчальних програм для туристських гуртків, які можуть найбільш повно враховувати регіональний контекст і задовольняти потреби учнів.

Завідуюча відділом туризму Т.В. Волошенюк і методист відділу туризму Н.В.Костікова при обговоренні питань підготовки майбутніх вчителів географії звернули увагу на необхідність формування в них знань та вмінь зі спортивно-оздоровчого туризму, зазначивши, що саме вчителі географії в школах частіше виконують обов’язки турорганізаторів, а також складають більшість у штаті керівників туристських гуртків області. 

В.М. Іванова поставила питання про проведення профорієнтаційної роботи на базі відділу туризму і співпрацю у цьому напрямку зі співробітниками відділу. 

Засідання круглого столу дозволило скоординувати науково-методичні дослідження викладачів кафедри та співробітників відділу туризму.

Захист курсових робіт групи 417

3 червня 2020 р. на кафедрі туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства відбувся захист курсових робіт студентів 417 групи спеціальності 242 Туризм. Засідання було організовано на базі платформи Skype о 14.00.

Оцінювала творчий, науковий та пошуковий доробок студентів комісія у складі к.геогр.н. доц. Арсененко І.А (голова), к.геогр.н.  доц. Левади О.М., к.геогр.н.  доц. Донець І.А.

Засідання відкрила завідувачка кафедри к.геогр.н. доц. Арсененко І.А, яка побажала успіхів та подальших творчих здобутків студентам. На засіданні були представлені доповіді студентів з однієї із фахових дисциплін з туризму – Організація готельного та ресторанного господарства. Студенти презентували свої курсові роботи в форматі PowerPoint, в яких були висвітлені сучасні тенденції розвитку готельного та ресторанного господарства регіонів України, а також  м. Мелітополь.

 Тематика досліджень курсових робіт відповідала змісту навчальної та напрямку наукової діяльності кафедри.

Найкращими серед публічних захистів студентів були визнані виступи Орлова Д., Бабурової Н., Галатенко Ю., Коміссарової Н., Мелай А., Іващенко В.

 

Захист курсових робіт групи 418

27 травня 2020 року на кафедрі туризму соціально-економічної географії та краєзнавства за допомогою платформи Skype було проведено онлайн-захист курсових робіт здобувачами вищої освіти спеціальності 242 Туризм, група 418.

До складу комісії із захисту курсових робіт увійшли: завідувачка кафедри к.геогр.н., доцент Арсененко І.А., к.геогр.н. доцент Левада О.М., к.геогр.н. доцент Донець І.А.

На засіданні були представлені доповіді з фахової дисципліни Географія туризму. Тематика наукових досліджень студентів визначала такі напрямки: “Природно-рекреаційні ресурси Запорізької області”, “Культурно-пізнавальний туризм у Львівській області”, “Лікувально-оздоровчий туризм у Європі”, “Розвиток Екотуризму в Україні”,    “Розвиток адаптивного туризму в  національних  природних парках України”, “Спортивний туризм України та Закарпаття.  

Тематика досліджень курсових робіт відповідала змісту навчальної та напрямку наукової діяльності кафедри.

Найкращими серед публічних захистів студентів були визнані виступи Дубінської Євгенії та Суворової Олени.

 

Захист курсових робіт групи 116

22 травня 2020 р. на кафедрі туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства відбувся захист курсових робіт студентів 116 групи спеціальності 014 07 Середня освіта (Географія). Засідання було організовано на базі платформи Skype о 15.00.

Оцінювала творчий, науковий та пошуковий доробок студентів комісія у складі к.геогр.н. доц. Арсененко І.А (голова), к.геогр.н.  доц. Левади О.М., к.геогр.н.  доц. Байтерякова О.З.

Засідання відкрила завідувачка кафедри Арсененко І.А, яка побажала успіхів та подальших творчих здобутків студентам. На засіданні були представлені доповіді студентів з однієї із фундаментальних дисциплін з географії – Методика навчання географії.

Тематика наукових досліджень студентів визначала такі напрямки: “Застосування мистецьких творів під час вивчення теми “Природні зони України”, “Формування екологічної компетентності учнів у процесі навчання географії”, “Методика застосування грошових знаків в шкільному курсі географії”, “Активізація розумової діяльності учнів на уроках географії”, “Методика застосування художньої літератури на уроках географії” та інші.

Тематика досліджень курсових робіт відповідала змісту навчальної та напрямку наукової діяльності кафедри.

Найкращими серед публічних захистів студентів були визнані виступи Кожаєвої Аліни, Тебенко Микити, Безгинської Анастасії, Луконіної Юлії, Семикопенко Аліни.

Варто відмітити, що варіант проведення захистів сучасними засобами онлайн є доволі зручним та ефективним, оскільки в першу чергу, не обмежує учасників в плані вимог знаходитись в тому чи іншому місці.

Захист курсових робіт групи 416

21 травня 2020 р. на кафедрі туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства відбувся захист курсових робіт студентів 416 групи спеціальності 242 Туризм. Засідання було організовано на базі платформи Skype о 13.00.

Оцінювали творчий, науковий та пошуковий доробок студентів комісія у складі  к.геогр.н. доц. Арсененко І.А (голова), к.геогр.н доц. Донченко Л.М.,  к.геогр.н доц. Байтерякова О.З.

Засідання відкрила завідувачка кафедри Арсененко І.А., яка побажала успіхів та подальших творчих здобутків студентам. На засіданні були представлені доповіді студентів з трьох фундаментальних дисциплін: Міжнародний туризм, Менеджмент та маркетинг в туризмі, Спеціалізований туризм.

Тематика наукових досліджень студентів визначала такі напрямки: “Розвиток виїзного туризму на прикладі туристичного агенства “Tours&Ticket”, “Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму в Україні”, “Екстремальний туризм в Україні”, “Провідні види міжнародного туризму в Американському туристичному макрорегіоні”, “Розвиток винного гастрономічного туризму в Світі та Україні” та інші.

Тематика досліджень курсових робіт відповідала змісту навчальної та напрямку наукової діяльності кафедри.

Найкращими серед публічних захистів студентів були визнані виступи Шокарєвої Ксенії, Перової Юлії.

 

Науково-практична конференція

“Науково-методична взаємодія вищої та середньої школи: проблеми комерціалізації науки та проектної діяльності”

14 травня 2020 р. у рамках відзначення Дня науки на природничо-географічному факультеті відбулася Науково-практична конференція “Науково-методична взаємодія вищої та середньої школи: проблеми комерціалізації науки та проектної діяльності”, яка була організована спільно із відділом освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради. У конференції взяли участь викладачі природничо-географічного факультету та члени бердянського методичного об’єднання вчителів географії.

Декан природничо-географічного факультету доцент Л. М. Донченко у своїй доповіді розкрила накопичений потенціал МДПУ імені Богдана Хмельницького у сфері науково-методичної співпраці вищої та середньої школи та перспективи його подальшої реалізації.

Методист методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Г. І. Момот окреслила основні потреби освітян середньої школи у співпраці із університетською наукою.

Завідувачка кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства доцент І. А. Арсененко ознайомила із комерційними умовами реалізації наукових наробок та переліком науково-методичних, практичних онлайн-курсів, тренінгів, майстер-класів, що пропонуються науковцями МДПУ імені Богдана Хмельницького, зокрема і географічної науки. На прохання вчителів розкрила новітні підходи використання даних щодо викладання  шкільного курсу географії із сучасного стану економіки України та світу (по галузям).

Доцент О.М. Левада розкрила особливості викладання географії в умовах реалізації концепції нової української школи. Було продемонстровано можливості нової методики формування картографічних компетентностей та проведення практичних робіт в умовах дистанційного навчання.

Доцент О. З. Байтеряков торкнувся перспектив підготовки вчителя географії до викладання предмету, в т.ч. починаючи з 2023–2024 н.р. Окреме питання стосувалось підготовки вчителя-географа до керівництва науково-пошуковою діяльністю школярів у рамках Малої академії наук. Зокрема, говорилося про необхідність встановлення рівних можливостей для вчителів шкіл та викладачів ВУЗів, що готують дітей до МАНу, тому, що в школах, як правило, немає дослідницької бази. Були надані практичні рекомендації у виборі тематики учнівських наукових робіт з географії та туризму, застосуванні дослідницьких методів тощо.

Завідувачка кафедри фізичної географії і геології доцент Л. А. Прохорова розкрила практичні  особливості організації курсів підвищення педагогічної кваліфікації вчителів географії у нових умовах, що склалися.

Другу частина конференції

Другу частину конференції було присвячено відповідям на чисельні питання вчителів, що стосувались практичних проблем викладання географії у різних класах. 

Кожна доповідь супроводжувалася дискусіями, у яких  із непідробним інтересом взяла участь учительська аудиторія.

 

Інформацію підготувала доцент, к.геогр.н.

І.А. Арсененко

 

Вебінар “Як провести сесію онлайн”

5 травня 2020 року викладачі кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства доц. І.А.Арсененко та доц. І.А.Донець взяли участь у вебінарі “Як провести сесію онлайн”, – із серії “карантинних” вебінарів SAIUP (Проект сприяння академічній доброчесності в Україні).

Вебінар проводила керівниця Центру забезпечення якості освіти старша викладачка кафедри англійської мови Національного університету «Києво-Могилянська Академія» Ольга Бершадська.

У вебінарі прийняло участь понад 900 викладачів закладів освіти України, були розглянуті такі питання:

– форми та типи завдань для екзаменаційного/залікового контролю:

– чи залишаємо екзаменаційні/залікові питання такими самими, чи адаптовуємо;

– онлайн синхронні vs онлайн асинхронні іспити/заліки;

– критерії оцінювання іспитів у режимі онлайн;

– як провести сесію не лише для формальності, але й з метою навчання та перевірки знань;

– адаптація до усного формату опитування в режим онлайн;

– як подолати виклики: відсутність якісного доступу до інтернету, щоб бути присутнім онлайн;

– психоемоційний компонент.

Дякуємо організаторам за змістовну та пізнавальну зустріч

Захист курсових робіт групи 127/2

4 травня 2020 року на кафедрі туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства за допомогою платформи Skypе було проведено онлайн-захист курсових робіт здобувачами вищої освіти спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), група 127/2.

До складу комісії із захисту курсових робіт увійшли: завідувачка кафедри к.геогр.н., доцент Арсененко І.А., декан природничо-географічного факультету к.геогр.н., доцент Донченко Л.М. к.геогр.н., доцент Байтеряков О.З., к.геогр.н., доцент Донець І.А., секретар кафедри Кириєнко Ц.В.

Кваліфіковане керівництво курсовими роботами, яке здійснювали доценти Донець І.А. та Донченко Л.М. забезпечило визначення й обрання тем наукових досліджень студентами.

В курсових роботах висвітлено актуальні проблеми розвитку з курортології та ділового туризму, а саме: регулювання курортно-рекреаційної індустрії України; регіональна політика розвитку сфери санаторно-курортних послуг в Україні; функціонування санаторно-курортної діяльності в Україні; аналіз та оцінка бальнеологічних курортів Львівської області; забезпечення підприємств санаторно-курортного комплексу (на прикладі ЗАТ «Трускавецькурорт»); одяг в дипломатичному і діловому протоколі.

Змістовний рівень наукових досліджень здобувачів вищої освіти та програмні результати навчання підтвердили доповіді, відповіді й обговорення під час захисту.

 

Профорієнтаційний захід

12 травня 2020 року о 14.30 кафедрою фізичної географії і геології на платформі Zoom було проведено профорієнтаційний захід з адміністраціями, вчителями та здобувачами середньої освіти ЗОШ № 4, 6, 22, 24, НВК 16, ДНЗ «МБЦПТО» м. Мелітополь та Костянтинівським РНВО № 1 «Таврія», Костянтинівською СРШ «Прометей» Мелітопольського району.

В зустрічі прийняли активну участь і викладачі кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства: проректор із заочної форми навчання доцент Арабаджи О.С., яка привітала учасників зустрічі від імені ректорату Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; доцент Левада О.М. – розповіла про правила прийому до нашого навчального закладу; заступник декана природничо-географічного факультету доцент Топалова О.І. презентувала навчальні практики з географічних дисциплін та туризму, доцент Байтеряков О.З. – надав інформацію про спеціальність 242 туризм; відповідальна за профорієнтаційну роботу ст. викл. Іванова В.М. наголосила  переможцям олімпіад з географії про наявність дипломів, що дають додаткові бали при вступі на спеціальність термін проведення пробного та основного ЗНО. Всього в заході прийняло участь 68 учасників.

Зустріч була інформативною, викликала жвавий інтерес і посприяла подальшій співпраці. 

Практичне заняття в он-лайн режимі

30.04.2020. викладач доц. Байтеряков О.З провів практичне заняття з дисципліни методика навчання географії зі 116 групою в он-лайн режимі.  Тема заняття «Проведення  уроків географії у дистанційному режимі».

На початку заняття відбулась співбесіда зі студентами, під час якої було з’ясовано основні особливості проведення уроків у дистанційному режимі.

Основну частину заняття було присвячено проведенню фрагментів уроків з курсу «Материки і океани» (7 клас) із засобів інтернет-ресурсів. Фрагменти уроків проводили Луконіна Юлія і Григоренко Маргарита, інші студенти виконували роль учнів. Під час уроків застосовувалось багато наочності у вигляді карт, схем, письмових запитань, тестових завдань на платформі спеціальних програм.

Наприкінці заняття було здійснено аналіз проведених уроків. Студенти висказували свої враження, відмічали позитивні та суперечливі моменти уроків, проводили їх оцінювання.

Заняття пройшло у невимушеній, творчій

 

Практичне заняття в он-лайн режимі

27.04.2020, викладач доц. Байтеряков О.З провів практичне заняття з дисципліни методика навчання географії зі 116 групою в он-лайн режимі. Тема заняття «Нетрадиційні уроки».

На початку заняття відбулась співбесіда зі студентами, під час якої було з’ясовано основні типи нетрадиційних уроків, їх значення в шкільному курсі географії та методика проведення.

Основну частину заняття було присвячено проведенню нетрадиційного уроку із застосуванням фрагментів з художніх фільмів за темою «Природні зони Євразії» (7 клас). Урок підготувала та провела Кожаєва Аліна, інші студенти виконували роль учнів. Під час уроку застосовувалось багато наочності у вигляді карт, схем, письмових запитань. Основну частину наочності склали вдало підібрані уривки з художніх фільмів, за якими здійснювався комплексний географічний аналіз побачених природних умов.

Наприкінці заняття було здійснено аналіз проведеного уроку. Студенти висказували свої враження, відмічали позитивні та суперечливі моменти уроку, проводили його оцінювання.

Заняття пройшло у невимушеній, творчій атмосфері.

 

ВЗАЄМОВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТТЯ НА ПЛАТФОРМІ SKYPE

З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ М. 1. ГЕОГРАФІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА»

КАФЕДРА ТУРИЗМУ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА КРАЄЗНАВСТВА

28.04.2020р.

2 пара

9.35 – 10.55

ІІІ курс Спеціальність 014 07 Середня освіта (Географія)

група 117/1-п, 117/2-п, 117/3-п, 217-п

Лекція на тему: Сільське господарство світу

Доц. Левада О.М.

Були присутні 14 здобувачів вищої освіти

Відвідала: ст. викл. Іванова В.М.

Заняття проведено одночасно на платформі Skype і з використанням ресурсу сайту Дистанційних освітніх технологій для можливості перевірити присутність студентів.

Лекція розпочалася вчасно з організаційного моменту, лектор чітко оголосила тему, план та мету заняття.

Здобувачі вищої освіти мали можливість ознайомитися з матеріалами теми та презентацією на сайті, при проведенні лекції та обговоренні основних питань:

 1. Структура АПК
 2. Агропромислова інтеграція
 3. Умови, що необхідні для розвитку сільського господарства
 4. Структура земельних ресурсів
 5. Шляхи розвитку сільського господарства

Студенти напередодні отримали випереджаючі завдання і під час лекції були розв’язані проблемні питання, щодо умов необхідних для розвитку сільського господарства за регіонами світу, регіональні особливості шляхів розвитку сільського господарства тощо.

Протягом всього заняття відчувався тісний взаємозв’язок зі студентами, вони активно обговорювали кожне питання, висловлювали свою точку зору стосовно вирішення проблем, наводили приклади з особистих спостережень.

Лекція викликала жвавий інтерес, викладач досягла поставленої мети та завдань. Заняття проведено на високому науково-методичному рівні і відповідає вимогам

МОН України

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА НА ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Природничо-географічний факультет на базі кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства провів низку профорієнтаційних заходів «День відкритих дверей природничо-географічного факультету» на платформі Zoom 17 квітня Нікольського району Донецької області, 23 квітня Каховського району Херсонської області та 28 квітня Веселівського району Запорізької області. Всього ці зустрічі охопили понад 100 осіб випускників, батьків та вчителів.

На он-лайн зустрічах проректор із ЗФН доцент Арабаджи О.С. надала загальну інформацію про університет, декан факультету доцент Донченко Л.М. ознайомила з історією та спеціальностями факультету, матеріально-технічною базою, напрямами наукової роботи та можливостями практичної підготовки в Україні та за кордоном.

Завідувач кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства, доцент Арсененко І.А. зробила акцент на спеціальності 242 Туризм кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства. Під час виступу проводилась демонстрація кафедрального флаєру, аудиторного фонду, відеоролику про природничо-географічний факультет.

Заступник декана природничо-географічного факультету, доцент Топалова О.І. розповіла про навчальні практики, які відбуваються на факультеті з показом презентації.

Завідувач кафедри фізичної географії і геології, доцент Прохорова Л.А. докладно розповіла про спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) і 103 Науки про Землю, матеріальну базу та подальше працевлаштування випускників.

Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Дубяга С.М. – ознайомила з основними положеннями Правил Прийому до Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького у 2020 році: терміном роботи приймальної комісії, правилами подачі заяв, пільгами, прохідним балом на бюджет тощо.

Після надання інформації були надані вичерпні відповіді на низку питань, які надходили від випускників та їх батьків.

Завідувач відділу освіту Нікольського району Марков П.В. від імені викладацького складу та учнів озвучив перелік питань щодо вступу за освітнім ступенем бакалавра та магістра, дуальної форми навчання, умов проживання в гуртожитках, підвищення кваліфікації вчителів тощо, які були детально обговорені під час конференції.

Підводячи підсумки конференції домовилися провести наступну зустріч у травні місяці

Під час зустрічі з учнями 11 класів Малокаховського ЗСО та Чернянського ЗСО були обговорені питання від учнів та вчителів щодо вступу, навчання, забезпечення гуртожитком та інші.

Он-лайн зустріч з учнями різнопрофільної гімназії Веселівського району, баьками, класним керівником Гаценко Н.В. показала їх зацікавленість нашими спеціальностями і підтвердила бажання навчатися в нашому університеті.

Профорієнтаційний захід для учнів ЗОШ №8 м. Мелітополь

З метою проведення профорієнтаційної роботи на природничо-географічному факультеті відбулася зустріч учнів 8-9 класів ЗОШ № 8 м. Мелітополя з кафедрою туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства. Учні ознайомились з напрямками роботи кафедри, відвідали Офіс туристичної фірми та лабораторію інноваційних технологій в туризмі.

Старший викладач Топалова О.І. розповіла учням про маршрути практик, які розроблені студентами спеціальності 242 Туризм, показала відеоролік про проведення закордонної навчальної практики на території Румунії.

Олеся Іллівна звернула увагу на те, що на навчально-відновлювальному стенді тренажері «Скеля-1» відбуваються туристичні змагання за участю школярів міста та району. Запросила учнів до подальшої співпраці і вступу до МДПУ імені Богдана Хмельницького.

Олімпіада з туризму

19 лютого 2020 р. на природничо-географічному факультеті кафедрою туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства була проведена олімпіада з туризму. У якій взяли участь здобувачі вищої освіти спеціальності 242 Туризм, Галузі знань 24 Сфера обслуговування, освітнього ступеню бакалавр та магістр. Для проведення олімпіади провідними фахівцями кафедри було складено спеціальні завдання: теоретичного, творчого та тестового характеру.

Для виконання завдань учасникам олімпіади потрібно було продемонструвати як набуті знання та навички, так і нестандартне, креативне мислення та вміння застосовувати теоретичні знання для розв’язання практичних задач.

Більшість студентів виявили достатні та добрі знання з дисциплін туристичної спрямованості. Продемонстрували володіння основними фаховими компетентностями. За результатами перевірки виконаних завдань, журі у складі викладачів кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства – к.геогр.н., доцент Байтеряков О.З., к.геогр.н., доцент Донець І.А., к.геогр.н., доцент Донченко Л.М., к.геогр.н., ст. викладач Топалова О.І., кращими були:

1 місце – Галатенко Ю.

2 місце – Іващенко В., Мелай А.

3 місце –  Комісарова Н., Крайня Н., Швець В.

Профорієнтаційний захід для випускників Мелітопольського ДНЗ   “Мелітопольського багатопрофільного центру ПТО”

19 лютого 2020 р. викладачі природничо-географічного факультету: завідувач кафедри фізичної географії і геології Прохорова Л.А., ст. викл. кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства Іванова В.М. здійснили профорієнтаційний захід для учнів випускних курсів Мелітопольського ДНЗ «Мелітопольський багатопрофільний центр ПТО».

Упродовж зустрічі було окреслено переваги навчання у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, ознайомлено зі спеціальностями нашого університету, здійснено розповідь про можливість підвищити знання на підготовчих курсах, запрошено до участі у Всеукраїнській олімпіаді для професійної орієнтації вступників «Інтелектуал», з подальшим отриманням додаткових балів при вступі до ВНЗ.

Викладачі розповіли про можливість і переваги отримання подвійного диплому про вищу освіту, виїзні практики в межах України та закордоном, активне студентське життя і цікаве дозвілля. Присутні учні отримали інформаційні буклети, флаєри, інформаційні листи про дисципліни ЗНО та перелік необхідних документів для вступу у ВНЗ.

Профорієнтаційна зустріч була цікавою та інформативною.

Профорієнтаційний захід “Жива Бібліотека”

29 січня 2020 р. доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства О.З. Байтеряков взяв участь у профорієнтаційному заході «Жива Бібліотека», який проводиться у школах міста в межах реалізації проекту «PROFуспіх: стратегія професійного вибору» під патронатом Британської ради в Україні.

Даний захід було організовано для учнів 10-х класів гімназії № 5 і ЗОШ № 11. Метою «Живої бібліотеки» є сприяння свідомому вибору майбутньої професії сучасною молоддю. Запрошені гості — «живі книги» — це цікаві особистості, що можуть поділитись особливостями власних професій, висвітлити свій шлях вибору і опанування професійними здобутками.

О.З. Байтеряков розповів про особливості і переваги навчання в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, наявні факультети, можливості поєднання власних і професійних інтересів. Під час розповіді учні ставили цікаві питання щодо особливостей майбутньої професії, пов’язаною з географією та туризмом. Зустріч пройшла у дружній невимушеній атмосфері.

За плідну співпрацю в проведенні міського профорієнтаційного заходу «Жива Бібліотека» О.З. Байтеряков був нагороджений Подякою Управління освіти   Мелітопольської міської ради.  

 

МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР «ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ»

28 жовтня 2019 р. для вчителів географії м. Бердянськ доцентом кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства О.З. Байтеряковим було проведено методичний семінар-тренінг «Формування культурологічної компетентності в шкільному курсі географії». Мета заходу – забезпечити сприяння подальшому впровадженню компетентнісного підходу у викладанні географічних дисциплін в школі у контексті концепції Нової української школи.

В ході доповіді О.З. Байтеряков поділився досвідом і власною методикою застосування творів живопису в географічній освіті для формування ключових компетентностей учнів. Також було проведено тренінг з комплексного географічного аналізу творів живопису на прикладі картин українських художників М. Сергіїва «Яблуні в цвіту», К. Крижицького «Вечір в Україні», А. Куїнджі «Нива». На прикладі застосування мистецьких творів вчителі ознайомились з методичними аспектами формування в учнів картографічної культури шляхом виконання відповідних завдань.

У другій частині семінару було розглянуто методику застосування творів художньої літератури на уроках географії. Учасники семінару виявляли географічний зміст і причинно-наслідкові зв’язки між компонентами природи на прикладі творів Ж. Верна, О.С. Пушкіна, М.В. Гоголя, А. Шклярського, Г. Акулова і ін.

Учасники семінару мали можливість не тільки насолодитись натхненними рядками художніх творів, але й виявити їхній глибокий географічний зміст та культурну значущість надбань українського та світового мистецтва.

Наприкінці семінару учасники висловили позитивні відгуки про захід та побажання щодо наступних зустрічей.