Історія кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства

Історія кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства починається з 1971 року в результаті поділу першої географічної кафедри природничо-географічного факультету на кафедри фізичної географії та економічної географії.

У різні роки завідувачами кафедри були: к.геогр.н., доцент Н.А. Войлошникова; к.геогр.н., доцент В.М. Фомін; к.п.н., доцент О.О. Рутковський; д.геогр.н., професор М.Ф. Голіков; к.с.н., доцент Ю.М. Чиркін; д.геогр.н., професор М.Г. Ігнатенко; к.геогр.н., професор Н.М. Сажнєва; к. геогр.н., доцент О.С. Арабаджи.

У 2014 році у зв’язку з відкриттям спеціальності 6.140103 «Туризм» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» була заснована кафедра туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства шляхом з’єднання кафедри географії України і краєзнавства та кафедри туризму та соціально-економічної географії. Завідувачем кафедри було призначено к.геогр.н., доцента І.А. Арсененко.

Сьогодні кафедра є випусковою для підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра, магістра за спеціальністю 242 Туризм, галузь знань 24 Сфера обслуговування.

У 2017р. кафедра отримала ліцензію на підготовку фахівців спеціальності 242 Туризм за освітнім ступенем магістр за спеціалізаціями: сільський зелений туризм; адаптивний туризм; історико-культурний туризм.

На сучасному етапі забезпечення наукового та навчально-виховного процесу кафедри здійснюють досвідчені викладачі к.геогр.н., доцент І.А. Арсененко, к.геогр.н., доцент О.С.Арабаджи, к.геогр.н., доцент О.З. Байтеряков, д.геогр.н., професор О.О. Бейдик, к.геогр.н., доцент І.А. Донець, к.геогр.н., професор Л.М. Донченко, к.геогр.н., доцент О.М. Левада,  к.геогр.н., старший викладач О.І. Топалова, старший викладач В.М. Іванова, асистент Ю.М. Хрущ, лаборант Ц.В. Кирієнко.

Висока професійність професорсько-викладацького складу кафедри є гарантом підготовки фахівців вищої кваліфікації – творчих, неординарномислячих, націлених на майбутнє, здатних працювати в освітній галузі, на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності і підпорядкування, у ЗВО, у науково-дослідних інститутах.

Кафедра туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства здійснює свою роботу за такими напрямами, як навчально-методична, науково-дослідна робота, міжнародні наукові зв’язки, підготовка професорсько-викладацького складу, наукова та виховна робота зі студентами, проведення профорієнтаційної роботи.

Викладачі кафедри традиційно співпрацюють із закладами шкільної та позашкільної освіти м. Мелітополя, Бердянського, Більмацького та Мелітопольського районів, еколого-натуралістичним центром, Центром туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, Малою академією наук м. Мелітополя. Таке плідне співробітництво корисне як для школи, так і для ЗВО, оскільки сприяє апробації, втіленню та обміну новими технологіями у навчанні, які застосовуються у сучасній школі та ЗВО, проведенню профорієнтаційної роботи з випускниками шкіл, тощо. Зокрема, доценти кафедри О.М. Левада і О.З. Байтеряков керують науковими роботами вихованців МАН, які щорічно посідають призові місця на обласних конкурсах захисту наукових робіт.