Наука кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін

Д.ф.н., професор Білогур В.Є. у 2017р. взяла заочну участь у двох Міжнародних науково-практичних конференціях за межами України (м. Ополе, Польща; м. Монреаль, Канада). Також пройшла науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні освітні технології: досвід країн Європейського союзу та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» за спеціальністю 011. «Науки про освіту» (профіль: теорія та методика управління освітою) в обсязі 2 кредити ЕСТS (60 годин)  Викладачами кафедри отримано понад 30 актів впровадження технологій у навчально-виховний процес, понад 15 охоронних документів.

На кафедрі працює науковий гурток «Олімп» під керівництвом к.пед.н., доц. Котової О.В. Чисельність гуртківців – 21 студент.