Освітній процес кафедри права

Спеціальність: 081 Право.

Виробнича практика відбувається на базі Мелітопольського міськрайонного суду, Мелітопольського еколого-натуралістичний центру, Приазовського Національного природничого парку, Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Головне управління юстиції у Запорізькій області, Мелітопольський міськрайонний відділ Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області.

В жовтні 2018 року була укладена Угода про співпрацю Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та Головного територіального управління юстиції в Запорізькій області. Предметом цією Угоди є співпраця Сторін у галузі правової освіти, а також проведення виробничої, навчальної, переддипломної практики студентів кафедри права Університету, стажування громадян віком до 25 років, які є студентами третього і вище курсів Університету за спеціальність 081 Право, в Управлінні щорічно.

Фахівці мають можливість працювати в органах державної влади  та органах  місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях як юридичного спрямування, так і в різноманітних сферах суспільного життя й обіймати посади: юрист; секретар суду; юристконсульт; секретар судової колегії; дільничний інспектор; помічник адвоката, нотаріуса; помічник слідчого, дільничного інспектора поліції; спеціаліст державної виконавчої служби; фахівець в галузі захисту інтелектуальної власності; спеціаліст в галузі медіації, соціального захисту; приватний виконавець та ін.

 

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі права:

 1. Історія та культура України
 2. Українська мова за професійним спрямуванням
 3. Латинська мова
 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 5. Філософія
 6. Юридична деонтологія
 7. Основи науково-правових досліджень
 8. Історія держави і права України
 9. Історія держави і права зарубіжних країн
 10. Теорія держави і права
 11. Конституційне право України
 12. Римське приватне право
 13. Судові та правоохоронні органи України
 14. Кримінальне право
 15. Кримінальний процес
 16. Цивільне право
 17. Цивільний процес
 18. Трудове право
 19. Історія політичних та правових вчень
 20. Сімейне право України
 21. Житлове право
 22. Адміністративне право
 23. Адміністративний процес
 24. Господарське право
 25. Господарський процес
 26. Екологічне право
 27. Міжнародне право
 28. Кримінологія
 29. Інформаційне право
 30. Інформаційні технології в юридичній діяльності
 31. Логіка
 32. Політична історія сучасного світу
 33. Економіка
 34. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 35. Юридична психологія
 36. Порівняльне правознавство/ Муніципальне право
 37. Інтелектуальне право/Кримінально-правова протидія корупції та організованій злочинності
 38. Нотаріат і адвокатура/ Бюджет і регулювання економіки
 39. Основи юридичної клінічної практики / Аграрне право
 40. Документальне супроводження юридичної діяльності / Місцеве самоврядування
 41. Право Європейського Союзу / Податкове право