Наука кафедри фізичної географії і геології

Розробки та досягнення кафедри

1) Геоэкология Украинского сектора глубоководной зоны Черного моря /В.А. Емельянов, А.А. Пасынков, Л.А. Пасынкова, Л.А. Прохорова  – Киев: Академпериодика, 2012 р. – 350 с.

2) Фізична географія Запорізької області: навчальний посібник з курсу «Географія Запорізької області» / Укладачі: Даценко Л.М., Воровка В.П., Стецишин М.М., Прохорова Л.А., Бондарець Д.С., Гришко С.В., Зав’ялова Т. В., Непша О.В. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 200 с.

3) Північно-Західне Приазов’я та узбережжя Азовського моря: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геоекологічний стан /Даценко Л.М., Молодиченко В.В., Непша О.В. та ін. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 308 с.

4) Гришко С.В. Географічне прогнозування: Навчальний посібник. – Мелітополь: Люкс, 2015. – 124 с.

5) Непша О.В., Стецишин М.М. Глосарій термінів та понять з курсів «Метеорологія і кліматологія» та «Гідрологія». (рекомендовано Вченою радою МДПУ ім. Б. Хмельницького, Протокол №20 від 30.06.2017 р.). – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – 82 с.

Доктор геолого-мінералогічних наук, професор Ємельянов В.О. – засновник науки «Морська геологія».

 

Конференції

Протягом 2012-2018 рр. співробітники кафедри фізичної географії і геології брали участь в організації та проведені наступних конференцій на базі природничо-географічного факультету:

  1. «Мій рідний край Мелітопольщина», регіональна науково-практична конференція присвячена 100-річчю з дня народження М.О. Алексєєва – Мелітополь, 2012 р.
  2. «Нові виміри сучасного світу», VIII Міжнародна наукова інтернет-конференція – Мелітополь, 2012 р.
  3. «Фізіолого-біохімічні і технологічні аспекти охорони навколишнього середовища», Всеукраїнська науково-практична конференція – Мелітополь, 2013 р.
  4. «Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика», Міжнародна науково-практична інтернет-конференція – Мелітополь, 2014 р.
  5. «Алексєєвські краєзнавчі читання», Регіональна науково-практична конференція, присвяченої 100-річчю А.А. Хижняка – Мелітополь, 2015 р.
  6. «Історико-географічний дискурс  проблем  геосфери»,  Міжнародна  науково-практична  інтернет-конференція  –  Мелітополь, 2016 р.
  7. «Алексєєвські краєзнавчі читання», Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 135-річчю з дня народження видатного геолога, науковця, педагога Й.І. Танатара. – Мелітополь, 2016 р.
  8. «Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті», Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю, – Мелітополь, 14-15 вересня 2017 р.

 

Наукові гуртки

При кафедрі фізичної географії і геології працює науковий студентський гурток «Всесвіт».