Історія природничо-географічного факультету

Історія природничо-географічного факультету починається з червня 1961 року, коли на підставі клопотання членів Мелітопольського відділу Всесоюзного географічного товариства Міністром освіти був підписаний наказ про організацію у Мелітопольському державному педагогічному інституті біолого-географічного факультету. З часом назва факультету трансформувалася на «природничо-географічний» у зв’язку з відокремленням хіміко-біологічного факультету.

Першим деканом був к. геогр. н., доцент А. А. Хижняк. У різні часи факультет очолювали: к.б.н., доцент С. П. Черевко, к.б.н., доцент В. М. Дятлов, к. б.н., доцент С. С. Сизов, к.і.н., доцент М. М. Чистяков, к.б.н., доцент Г. С. Скрипко, д.б.н., професор Є. М. Писанець, к. геогр. н., доцент М. В. Крилов, к. геогр. н., доцент М. Д. Торбунова, д. геол.-мін. н., професор В. Х. Огай, к. геогр. н., професор Н. М. Сажнєва, к. геогр. н., доцент В. П. Воровка, д. геол. н., професор Л. М. Даценко. З 2017 р. деканом є к. геогр. н., доцент Л. М. Донченко.

На п’яти кафедрах факультету (фізичної географії і геології; туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства; теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін; історії; права) під керівництвом к. геол. н., доцента Л. А. Прохоровой, к. геогр. н., доцента І. А. Арсененко, д. філос. н., професора В. Є. Білогур, д. і. н., доцента О. М. Ситника, к. ю. н., доцента В. Д. Гапотія працюють 53 викладача, з яких 5 професорів, докторів наук, 28 кандидатів наук, 20 старших викладачів і асистентів.

Підготовка майбутніх вчителів здійснюється за спеціальностями «Географія», «Фізична культура», «Історія» за ступенем вищої освіти – бакалавр, магістр. За останні роки на факультеті відкрито нові класичні спеціальності – «Туризм», «Право», «Історія та археологія», «Науки про Землю». Здійснюється підготовка докторантів за спеціальністю «Історія та археологія».

Науково-дослідна робота здійснюється на кафедрах і у складі семи лабораторій та центрів. На кафедрі туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства з 1998 р. функціонує міжкафедральна лабораторія комплексного краєзнавства під керівництвом к. і. н., доцента А. М. Крилової,  з 2012 р. – лабораторія рекреаційної географії та туризму під керівництвом к. геогр. н., доцента І. А. Арсененко. На кафедрі історії у 2008 р. створено центр болгаристики під керівництвом к. і. н., доцента С. І. Пачева, в 2015 р. –   науково-дослідний центр імені Д.І. Донцова під керівництвом д. і. н, доцента О. М. Ситника. В 2017 р. на кафедрі права було засновано науково-дослідний центр цивільного права та цивільного процесу під керівництвом к. ю. н., доцента В. Д. Гапотія, науково-практичний центр захисту прав, свобод та законних інтересів громадян під керівництвом к. ю. н., старшого викладача О. Г. Мінкової  та юридичну клініку «Вікторія» під керівництвом к. ю. н., доцента В. Г. Поліщука.

За останнє десятиліття викладачами факультету було захищено 2 докторські дисертації (Л. М. Даценко, О. А. Марченко) та 15 кандидатських дисертацій (О. В. Замуруйцев, О. Ю. Жиряков, І. А. Арсененко, А. М. Крилова, О. В. Котова, Д. С. Бондарець, Л. А. Прохорова, С. В. Гришко, Я. В. Таравська, В. В. Михайлов, Н. С. Красько, О. Г. Мінкова, О. І. Топалова, Є. О. Карабанов, А. А. Проценко).

Давні традиції має науково-дослідна робота студентів. Під керівництвом провідних викладачів працюють п’ять наукових студентських гуртка – «Творчість», «Всесвіт», «Олімп», «Кліо», «Донцовці». Студенти беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових та науково-практичних конференціях, мають велику кількість публікацій, неодноразово ставали призерами Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт у галузі географічних та історичних наук. Активно діє наукове товариство студентів та молодих вчених, яке очолює  асистент Ю. М. Хрущ.

Важливим компонентом підготовки майбутніх фахівців є навчальні та виробничі практики, які проходять як у м. Мелітополі так і далеко за його межами. Студенти факультету на чолі з викладачами регулярно здійснюють виїзди по Запорізькій області, а також до Харківщини і Херсонщини, регіону Карпат, узбережжя Азовського і Чорного морів. В останнє десятиліття важливого значення набули закордонні практики – до Болгарії, Польщі, Німеччини, Туреччини.

Більшість викладачів і студентів факультету є членами Мелітопольського відділу Українського географічного товариства, якому у 2016 р. виповнилося 60 років.

Важливу роль у житті факультету відіграє студентське самоврядування, яке з 2019 р. очолює Д. С. Жук. Студенти факультету активно і корисно проводять своє дозвілля. Особливою популярністю користуються спортивні змагання, козацькі розваги, туристські походи, фестивалі та змагання, зустрічі з видатними людьми тощо.

Гордістю факультету є спортивні досягнення студентів, які регулярно посідають призові місця на першостях з туризму, футболу, волейболу, баскетболу, боксу, вільної боротьби та інших видів спорту на рівні університету, міста, області, країни та за кордоном. Серед студентів факультету є неодноразові чемпіони України, Європи та світу, кандидати у майстри та майстри спорту.