Освітня діяльність

Сьогодні освітній процес на природничо-географічному факультеті здійснюють 6 кафедр:

Кафедра фізичної географії і геології – завідувач кафедри кандидат
геологічних наук, доцент Прохорова Л. А. У складі кафедри – 1 професор, доктор наук, 3 кандидата наук (з них: 2 доцента, 1 старший викладач), 2 старших викладача, 1 асистент, 1 старший лаборант.

Кафедра туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства – завідувач кафедри кандидат географічних наук, доцент Арсененко І. А. У складі кафедри – 1 доктор наук, професор; 8 кандидатів наук (з них: 6 доцентів, 1 старший викладач), 2 асистента, 1 старший лаборант, 1 лаборант.


Кафедра теорії і методики фізичного виховання та спортивних
дисциплін – завідувач кафедри кандидат педагогічних наук
Праценко А.А. . У складі кафедри – 3 доктори наук ( з них 2 професори), 4 кандидати наук, (з них– 1 доцент та 3 старший викладач), 3 старших викладачів, 2 асистентів, 1 старший лаборант, 1 лаборант.

Кафедра права – завідувач кафедри кандидат юридичних наук, доцент Гапотій В.Д. У складі кафедри – 1 доктор наук, доцент, 5 кандидатів наук (з них: 4 доценти та 1 старший викладач), 1 асистент, 1 старший лаборант.

Спеціальності та спеціалізації
Сьогодні на природничо-географічному факультеті професійну
підготовку та знання за фахом здобувають близько 523 студенти денної форми навчання. Природничо-географічний факультет має четвертий рівень акредитації і готує фахівців за ступенем вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр» та «доктор філософії». Основні форми організації навчання: очна, заочна. Додатковим елементом навчального процесу є дистанційна освіта.

Кафедра історії та археології – завідувач кафедри кандидат історичних наук доцент Полякова Л.І. У складі кафедри – 2 доктори наук, 7 кандидатів наук доцентів.

Кафедра філософії  – завідувач кафедрою доктор філософських наук, професор Троїцька О.М. У складі кафедри 2 доктори наук, професори, 3 кандидати наук, доценти.

Природничо-географічний факультет здійснює освітню діяльність і готує фахівців за освітніми програмами:

Освітньо-професійна програма: Середня освіта. Географія. Біологія

Освітньо-професійна програма: Середня освіта. Географія. Фізична культура

Освітньо-професійна програма: Середня освіта. Географія. Іноземна мова (англійська)

Освітньо-професійна програма: Науки про Землю. Географія

Освітньо-професійна програма: Туризм

Освітньо-професійна програма: Середня освіта. Фізична культура

Освітньо-професійна програма: Середня освіта. Історія

Освітньо-професійна програма: Історія

Освітньо-професійна програма: Право

Освітньо-професійна програма: Філософія. Аналітика суспільних процесів