Освітня діяльність

Сьогодні освітній процес на природничо-географічному факультеті здійснюють 4 кафедри:

Кафедра географії та туризму – завідувач кафедри кандидат
географічних наук, доцент Гришко С. В. У складі кафедри – 1 професор, доктор наук, 9 кандидатів наук (з них: 9 доцентів), 2 старших викладача, 1 старший лаборант.

Кафедра теорії і методики фізичного виховання та спортивних
дисциплін – завідувач кафедри кандидат педагогічних наук, доцент
Праценко А.А. . У складі кафедри – 3 доктори наук ( з них 3 професори), 3 кандидати наук, (з них – 3 доцента), 6 старших викладачів, 2 лаборанти.

Кафедра права – в.о. завідувача кафедри кандидат юридичних наук, доцент Солов’євич І.В. У складі кафедри – 1 доктор наук ( з них 1 професор), 3 кандидати наук (з них: 3 доценти та 1 старший  викладач), 1 старший лаборант.

Кафедра історії та археології – завідувач кафедри кандидат історичних наук доцент Полякова Л.І. У складі кафедри – 2 доктори наук (з них 2 професори), 4 кандидати наук (4 доцента), 1 старший лаборант.

Спеціальності та спеціалізації
Сьогодні на природничо-географічному факультеті професійну
підготовку та знання за фахом здобувають близько 420 студентів денної форми навчання. Природничо-географічний факультет має четвертий рівень акредитації і готує фахівців за ступенем вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр» та «доктор філософії». Основні форми організації навчання: очна, заочна. Додатковим елементом навчального процесу є дистанційна освіта.

Природничо-географічний факультет здійснює освітню діяльність і готує фахівців за освітніми програмами:

Освітньо-професійна програма: Середня освіта. Географія. Біологія

Освітньо-професійна програма: Середня освіта. Географія. Фізична культура

Освітньо-професійна програма: Середня освіта. Географія. Іноземна мова (англійська)

Освітньо-професійна програма: Туризм

Освітньо-професійна програма: Середня освіта. Фізична культура

Освітньо-професійна програма: Середня освіта. Історія

Освітньо-професійна програма: Історія

Освітньо-професійна програма: Право