Топалова Олеся Іллівна

Топалова Олеся Іллівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства.

Освіта: 2001-2005 рр. навчалась в Мелітопольському державному педагогічному університеті, за спеціальністю «географія-історія».

З 2006 р. працює в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.

В 2008-2012 рр. навчалась в аспірантурі Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського.

В 2014-2016 р.р. навчалась в аспірантурі Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка

В 2016 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.02 Економічна та соціальна географія на тему: «Суспільно-географічні передумови та перспективи розвитку адаптивного туризму в Україні» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Є автором понад 40 наукових та навчально-методичних праць, з них 17 статей у фахових виданнях, 2 навчальні посібники.

Основні публікації:

 1. Бейдик О. О. Впровадження інклюзивних програм з туризму в загальноосвітніх та позашкільних закладах України / О. О. Бейдик, О. І. Топалова // Наукове видання «Часопис» Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014 – С. 107 – 112
 2. 2 Бейдик О. О. Картографування та структурно-логічне моделювання адаптивного туризму / О. О. Бейдик, О. І. Топалова, А. В. Орещенко, А.О. Зяблова // Часопис картографії: Збірник наукових праць. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2014 – Вип.11. – С. 106-115.
 3. Топалова О. І. Демографічні чинники формування адаптивного туризму в Україні / Часопис картографії:Збірник наукових праць. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2015 – Вип.11. – С.11-15.
 4. Топалова О. І. Використання етноландшафтних об’єктів в організації адаптивного туризму в Україні / Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2015 – С. 243-250.
 5. Бейдик О .О. Туристсько-екскурсійний потенціал формування маршрутів для адаптивних туристів / О. О. Бейдик, О. І. Топалова, А. І. Драчук // Географія та туризм. – 2016 – Вип. 36 – С. 55–62.
 6. Бейдик О. О. Чинники розвитку та особливості подієвого туризму / О. О. Бейдик, Н.О. Новосад, О. І. Топалова // Часопис картографії: зб. наук. пр. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017 – Вип. 16 – С.125-131.
 7. Топалова О. І. Сучасний стан розвитку геологічного туризму в Запорізькій області / О. І. Топалова // Вісник КНУ Серія «географія» Вип. 2 (67). – ВПЦ: Київський університет. – 2017 – С. 113-117
 8. Бейдик О. О. Теоретико-практичні аспекти рекреаційно-туристського природокористування // О. О. Бейдик, О. І. Топалова // Вісник КНУ Серія «географія» Вип. 1 (70). – ВПЦ: Київський університет. – 2018 – С. 15-22.
 9. Бейдик О. О., Топалова О. І., Прохорова Л. А. Трансформація регіонального туризму за умов децентралізації. //Український географічний журнал, – № 3(107) – С. 37-43 –  Scopus Index Copernicus

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

 1. Бейдик О.О., Топалова О. І. Адаптивний туризм: передумови та перспективи розвитку, лідери духу і волі // Навчальний посібник: Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017 – 402 с.
 2. Бейдик О.О., Топалова О. І., Ільїн Л. В. Адаптивний туризм в Україні: картографічне та структурно-логічне моделювання. // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі. Колективна моногр. Вид.третє / за наук. ред. проф. Матвійчук Л. Ю. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2017 – С. 44-57.

Наукові інтереси: з 2012 року очолює громадську організацію Мелітопольський клуб туризму «Дельта», яка займається розробкою спеціальних програм з туризму для осіб з інвалідністю, зокрема, адаптивним скелелазінням.

З 2013 р. є почесним членом Української спелеологічної асоціації.

Посилання на наукометричні бази: