Тарасова Ганна Олександрівна

Тарасова Ганна Олександрівна – доктор економічних наук, доцент

Освіта: закінчила у  2007 р. Макіївський економіко-гуманітарний інститут за спеціальністю: Економіка підприємства та отримала кваліфікацію: магістр з економіки підприємства.

З 2007 р. працювала викладачем:

– у Донецькому інституті міського господарства на посаді асистента;

– у Донецькому університеті управління на посаді асистента, після захисту у 2012 році кандидатської дисертації у спец. Раді ІЄП НАН України на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Формування стратегії виведення векторного капіталу з інноваційних промислових підприємств» доцентом кафедри менеджменту підприємства.

– у Європейському університеті доцентом кафедри менеджменту

– у Київському національному університеті технології та дизайну.

У 2019 році захищено докторську дисертацію на тему: «Управління розвитком промислових підприємств в умовах економічної нестабільності» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), отримано диплом Доктора економічних наук.

Активно бере участь у Міжнародних програмах (Erasmust, Osvitariya, Mashav, Jan More) та Міжнародних конференціях. Має досвід викладання лекційних курсів на англійській мові (отримано сертифікат В2).

Має більше 50 публікацій.

Наукові інтереси: Проблеми та перспективи розвитку індустріального туризму, Регіональна економіка України, організація туристичної індустрії в Україні, основи сталого, соціально-економічного розвитку в туризмі, управління регіональним розвитком туризму, спеціалізований туризм.

Пошта: tarasova.ganna@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5476-9881

Researcherid:  https://publons.com/researcher/1720651/hanna-tarasova/