Левада Ольга Михайлівна

Левада Ольга Михайлівна доцент, кандидат географічних наук кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства

Освіта: В 1976-1981 рр. навчалася на природничо-географічному факультеті Мелітопольського державного педагогічного інституту за спеціальністю «географія і біологія».

З 1981 р. працює в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.

В 1994-1998 рр. навчалася в аспірантурі Мелітопольського державного педагогічного інституту.

В 1999 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.02 Економічна і соціальна географія на тему «Суспільно-географічні основи формування та функціонування регіонального ринку праці сільської місцевості (на прикладі Запорізької області).)».

Є автором понад 100 наукових та навчально-методичних праць, з них 25 статей у фахових виданнях, 1 монографія одноосібна, 4 монографії у співавторстві, 3 навчальних посібники.

У 2003 році нагороджена знаком Відмінник освіти, у 2013 році орденом за заслуги перед Запорізьким краєм ІІІ ступеня

Наукові інтереси: питання щодо територіальної організації регіонального ринку праці, географія і проблеми трудових ресурсів Запорізького регіону, методика формування картографічних понять, проблеми сталого соціально- економічного розвитку.

Основні публікації:

 1. Conference Proceedings of XIX International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019. – Ecology, Economics, Educationaland legislation (Section 4.ECONOMICS AND TOURISM) SCOPUS ISSN 1314-2704 Наукова стаття: “FUNCTIONAL STRUCTURE OF TOURIST-EXCURSION ACTIVITY IN ZAPOROZHYE REGION” (автори Арсененко І.А., Донченко Л.М., Донець І.А., Левада О.М., Байтеряков О.З.)
 2. Індексація: ISI Web of Science – Clarivate, продукты ELSEVIER – SCOPUS, Mendeley и COMPENDEX, CrossRef, SPRINGER Nature, EBSCO, ProQuest, RSCI (Русская электронная библиотека – РИНЦ), Google Scholar, CiteULike, Британська бібліотека  та ін.
 3. Левада О.М., Іванова В.М., Непша О.В. Формування картографічних компетентностей в шкільному курсі географії. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. праць. Мелітополь: Вид-во «Мелітополь», 2018. Серія «Педагогіка»; вип. 21 (2). – С. 78-86.
 4. Арсененко І.А., Донченко Л.М., Левада О.М., Донець І.А. Геопросторове розміщення об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та їх значення для розвитку туризму у світі. Науковий вісник Херсонського державного університет. Серія: Географічні науки. – Херсон, 2018. – Вип. 9. – С. 210-218.
 5. Левада О.М., Васильєва О.М. Порівняльний картосеміотичний аналіз стародавніх карт і рисунків Кам`яної Могили / Вісник НІАЗ «Кам`яна Могила»: випуск 1. – Запоріжжя: Дике Поле, 2016. – С. 75-81.
 6. Соціокультурні та освітні процеси Запорізького Приазов’я: проблеми, пошуки та перспективи: монографія / За ред. Л.В. Афанасьєвої, В.В. Молодиченка, В.В. Нечипоренко – Запоріжжя: Вид-во Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру, 2013. – 608 с.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Левада О. М, Арсененко І. А., Донченко Л. М. та Донець І. А. (2018) Геопросторове розміщення об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та їх значення для розвитку туризму у світі.Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки (9), 2019 р.,  с. 210-218. ISSN 2413-7391
 2. Левада О. М, Донець І. А. Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації. ІІ міжнародна науково-практична конференція-фестиваль 25–26 жовтня 2018 р. – Київ.
 3. Левада О. М.,  Арабаджі О. С. та  та Топалова О. І. (2018) Застосування таблиць Шульте в краєзнавстві.Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Мелітополь, 14-15 вересня 2017 р., с. 215-218.
 4. Левада О. М. та Боговін І. О. та Хізєва А. О. (2016) Значення фестивального туризму у розвитку міста Мелітополь.Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнародна наукова-практична інтернет-конференція, Мелітополь, 2016 р.,16 травня 2016 р., с. 137-143.
 5. Левада, О. М. (2015) Моніторинг надання освітніх послуг на ринку праці Запорізького регіону.  Алексєєвські краєзнавчі читання: Матеріали регіональної науково-практична конференція, присвяченої 100-річчю А.А. Хижняка, Мелітополь, 2015 р., с. 41-42.
 6. Другий Всеукраїнський Міжрегіональний семінар-практикум «Мова як носій нематеріальної культурної спадщини» – 16 травня 2019 р. Мелітополь, очна участь, доповідь
 7. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції сьогодення: «Теоретико-прикладні дослідження та перспективи» – 7-8 червні Мелітополь, 2019 р., очна участь
 8. Семінар-практикум «Методика застосування творів художньої літератури для формування культурологічної компетентності в шкільному курсі географії» 9.01.2019 р. в рамках «Методичної майстерні вчителя Нової української школи» для вчителів м. Мелітополь
 9. Семінар-практикум «Методика застосування поштових марок в шкільному курсі географії» 27.03.2019 р. в рамках «Методичної майстерні вчителя Нової української школи» для вчителів м. Мелітополь.

Керівництво науковою роботою студентів:

 1. Керівництво студентом, який зайняв призове місце у Всеукраїнському конкурсу студентських наукових робіт, робота у складі журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.
 • Богвін І.О. студентка природничо-географічного факультету, спеціальності Географія, 2015 р. – ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Тема наукової роботи «Молодь на ринку праці м. Мелітополь» м. Мелітополь.
 • Член галузевої конкурсної комісії і журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі знань «Освіта» зі спеціальності «географія: на базі МДПУ імені Богдана Хмельницького протягом 2014-2017н.р. (наказ №1364 від 10.10.2017 р.).
 1. Публікації студентів:
 2. Левада О. М. та Григоренко М. В. (2019) Рівень освіти як складова індексу розвитку людського потенціалу країни.Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Мелітополь,  17 травня 2019 р., с. 45-48.
 3. Левада О. М. та Оболенська Д. Г. (2019) Соціальна інфраструктура сільської місцевості як складова формування регіонального ринку праці.Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Мелітополь,  17 травня 2019 р., с. 49-51.
 4. Левада О. М. та Заєць О. С. (2019) Сучасний стан поверхневих вод Нижньосірогозького району Херсонської області.Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Мелітополь,  17 травня 2019 р., с. 40-44.
 5. Левада О. М. та Наход М. В. (2019) Сучасний геоекологічний стан географічного середовища в м. Миколаїв.Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Мелітополь,  17 травня 2019 р., с. 31-34.
 6. Левада О. М. та Неволько, Д. М. (2019) Техногенез і геодинаміка як фактори впливу на геологічне середовище м. Дніпро.Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Мелітополь,  17 травня 2019 р., с. 35-39.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

 1. Левада О.М., Сажнева Н.М., Сажнев М.Л. Польова практика з топографії: Навчальний посібник – Мелітополь: Люкс, 2008. – 86 с. ISBN 978-9668428-35-7

2.  Практикум з курсу Економічна та соціальна географія зарубіжних країн. Навчальний посібник – Мелітополь: Колор Принт, 2008. – 92 с. ISBN 978-966-2489-02-6

3.  Левада О.И., Сорокіна Н.С., Торбунова М.Д., Левада О.М. Географічний топонімічний словник: Навчальний посібник. – Мелітополь: Колор Принт, 2008. – 180 с. ISBN 978-966-2489-01-9

4. Соціокультурні та освітні процеси Запорізького Приазов’я: проблеми, пошуки та перспективи: монографія / За ред. Л.В. Афанасьєвої, В.В. Молодиченка, В.В. Нечипоренко – Запоріжжя: Вид-во Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру, 2013. – 608 с.

Робота зі слухачами Малої Академії наук м. Мелітополь і Запорізької області:

 1. Участь у журі ІІ Запорізького обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої Академії Наук (МАН) України Наукове відділення Науки про Землю. Секція «Географія та ландшафтознавство». (Наказ департаменту освіти Запорізької обласної державної адміністрації «Про проведення ІІ та підготовку до ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2018/2019 н.р.» № 59 від 01 лютого 2019 року).
 2. 2019 р. – Всеукраїнська олімпіада МДПУ імені Богдана Хмельницького для професійної орієнтації вступників «Інтелектуал» на основі повної загальної середньої освіти. Голова предметної комісії з «Географії»..
 3. Керівництво науковою роботою слухача МАН Кантур Я. на тему «Нафтова промисловість України: проблеми та перспективи» третє місто на ІІ етапі Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру «Мала академія наук України»

Організаційна робота:

2010-2015 рр. – відповідальний секретар приймальної комісії;

2014-2017 рр. – директор Центру профорієнтаційної роботи та працевлаштування;

 • рр. – заступник відповідального секретаря приймальної комісії.

Наявність авторських свідоцтв::

 1. Авторське свідоцтво на навчальний посібник «Польова практика з топографії». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86307 від 22.02.2019 р.
 2. Авторське свідоцтво на наукову статтю «Основные направления деятельности научно-исследовательской лаборатории рекреационной географии и туризма Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір за № 84359 від 14.01.2019 р.
 3. Авторське право на посібник для студентів географічних спеціальностей педагогічних вузів «Географічний топонімічний словник». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір за № 84362 від 14.01.2019 р.
 4. Авторське право на опис сертифікаційної освітньої програми «Організація екскурсійної діяльності». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір за № 78780 від 03.05.2018 р.
 5. Авторське право на наукову статтю «Геопросторові особливості розвитку туристичної діяльності в світі на початку ХХІ століття. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір за № 83408 від 03.12.2019 р.

Наявність науково-популярних публікацій;

План міжкультурної інтеграції міста Мелітополь на 2015-2020 (Інтеграційна тема 2. Активізація громадської діяльності, економічне та інформаційне забезпечення інтеркультурного розвитку. – Мелітополь: Мелітопольська міська рада (Відповідно розпорядження міського голови № 135-р від 27.02.2015 р.).

Участь у професійних об`єднаннях за спеціальністю;

Член Українського географічного товариства (Мелітопольського відділення). Посвідчення № 180038 від 08.05.2000 р.

Підвищення кваліфікації:

25.10.2017 р. – 25.04.2018 р. – Херсонський державний університет, кафедра соціально-економічної географії. наказ від 25.10.2017 р. № 323-А.

Обсяг навчальної програми 810 годин.

Посилання на наукометрічні бази: