Іванова Валентина Михайлівна

Іванова Валентина Михайлівна, старший викладач кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства.

Освіта: 1976-1981 р. навчання на природничо-географічному факультеті Мелітопольського державного педагогічного інституту,  спеціальність: вчитель географії та біології.

МДПУ 2009 р. спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія. Кваліфікація: магістр педагогічної освіти. Викладач географії.

Автор більше 100 наукових публікацій у виданнях регіонального, всеукраїнського, міжнародного та зарубіжного рівнів.

Відповідальний за пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання від Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Сертифікат № 093716; Уповноважена особа Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти (Посвідчення № 0438), відповідальна за профорієнтаційну роботу на природничо-географічному факультеті та кафедрі.

Наукові інтереси: екологічні проблеми природокористування, розвиток туризму в Запорізькій області.

Основні публікації за напрямом:

 1. Арсененко І.А. Екскурсійна діяльність як основа функціонування ринку екскурсійних послуг / І.А. Арсененко, В.М. Іванова // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – 2015. – Серія 4. Географія і сучасність. – Випуск 33. – С. 191-196. Фахове видання.
 2. Марченко О.А. Сучасна оцінка ресурсного потенціалу туристичної галузі Запорізької області / О.А. Марченко, В.М. Іванова, Ю.М. Хрущ // Бізнес-навігатор: Науково-виробничий журнал. – Херсон: Приватний вищий навчальний заклад Міжнародний університет бізнесу і права. Україна. – 2016. – №1 (38). – С. 130-136. Фахове видання.
 3. Хрущ Ю.М. Туризм для інвалідів: сучасні підходи до визначення терміну. / Ю.М. Хрущ., В.М. Іванова, Р. Медведський // Вісник Херсонського державного університету Серія «Географічні науки» Випуск 6. – Херсон, 2017. – 211 с., С. 206 – 211. Фахове видання.
 4.  Левада О.М. Формування картографічних компетентностей в шкільному курсі географії / О.М. Левада, В.М. Іванова, О.В. Непша // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. праць / [ред. кол.: С.М. Прийма (голов. ред.) та ін.]. – Мелітополь: Вид-во «Мелітополь», 2018. – (Серія «Педагогіка»; вип. 21 (2)). – С. 67-73. Фахове видання.
 5. Тамбовцев Г.В. Гідроекологічна характеристика ґрунтових м. Бердянськ / Г.В. Тамбовцев, В.М. Іванова, Т.А. Сапун // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал –  Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 11(43), ч. 2. – С. 140-144. ISSN 2524-0986 РИНЦ Бібліометрика української науки Index Copernicus
 6. Прохорова Л.А. Особенности геолого-геоморфологического строения кос и пересыпей северного побережья Азовского моря / Л.А. Прохорова, А.В. Непша, В.М. Иванова, Т.А. Сапун // Науковий вісник Херсонського державного університет. Серія: Географічні науки. – Херсон, 2018. – Вип. 9. – С. 176-182. Index Copernicus. Фахове видання.
 7. Іванова В.М. Основні показники морфометрії та гідрологічного режиму річок Північно-Західного Приазов’я / В.М. Іванова, О.В. Непша, Т.О. Сапун // Paradygmatyczne – aspekty i dylematy rozwoju nauk i edukacji: [monografia] / [red.: J. Grzesiak, I. Zymomrya, W. Ilnytskyj]. Konin – Użhorod – Melitopol – Chersoń – Krzywy Rуg: Posvit, 2019. – С.272-283.
 8. Донченко Л.М. Роль і місце виробничої практики в професійному становленні майбутніх вчителів географії. Наукове видання. / Л.М. Донченко, В.М. Іванова, О.В. Непша, Т.О. Сапун // Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. – Одеса, 2019. – Вип. 11, – Т. 1, – С. 126-131. Фахове видання.
 9. Іванова В.М. Місце і значення геологічних знань у шкільному курсі географії. / В.М. Іванова, О.В. Непша, Т.О. Сапун // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2019. – Вип. 62. – Т. 1. – С. 99–104. Фахове видання.
 10. Іванова В.М. Особливості професійної майстерності викладача закладу вищої освіти / В.М. Іванова, Г.В. Тамбовцев // Журнал «Актуальные научные исследования в современном мире» // Журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 9(53), ч. 4. – С. 95-99. РИНЦ Бібліометрика української науки Index Copernicus.
 11. Донченко Л.М. Формування екологічних знань і вмінь майбутніх вчителів географії під час вивчення курсу «Загальне землезнавство» / Л.М. Донченко, Т.В. Зав’ялова, В.М. Іванова, О.В. Непша // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2019. – Вип. 63.  – Т. 2. – С.59-64. Фахове видання.

Керує науковими публікаціями студентів різних напрямів підготовки: понад 50 публікацій.

Член предметної комісії з «Географії» у Всеукраїнській олімпіаді МДПУ імені Богдана Хмельницького для професійної орієнтації вступників «Інтелектуал» на основі повної загальної середньої освіти.

Має авторські свідоцтва:

 1. Авторське право на твір Літературний письмовий твір учбового характеру «Методичні розробки практичних занять з дисциплін «Загальне землезнавство М. 1. Метеорологія і кліматологія з навчальною практикою» для студентів І курсу природничо-географічного факультету»; Іванова Валентина Михайлівна, Сапун Тетяна Олександрівна // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 78669 від 13.02.2018 р.
 2. Авторське право на твір Наукова стаття «Екскурсійна діяльність як основа функціонування ринку екскурсійних послуг» Арсененко Ірина Анатоліївна, Іванова Валентина Михайлівна // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83167 від 27.11.2018 р.
 3. Авторське право на твір Словник «Словник термінів та понять з дисципліни «Навколишнє середовище і техногенний вплив»; Іванова Валентина Михайлівна// Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 84665 від 25.10.2018 р
 4. Авторське право на твір Наукова стаття «Роль і значення екскурсій в природу в екологічному вихованні школярів»; Тамбовцев Геннадій Вілійович, Іванова Валентина Михайлівна, Сапун Тетяна Олександрівна // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 85771 від 1.02.2019 р
 5. Авторське право на наукову статтю «Зрошення з Каховського магістрального каналу як елемент еколого-меліоративного навантаження на грантові ресурси Запорізької області». Іванова Валентина Михайлівна, Непша Олександр Вікторович, Шелудько Ольга Миколаївна // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87373 від 06.02.2019 р.
 6. Авторське право на наукову статтю «Распространение неблагоприятных природных екзогенных геологических процессов на территории Запорожской области» // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91517 від 12.08.2019 р.
 7. Авторське право на наукову статтю «Шкільні краєзнавчо-географічні екскурсії по вивченню геологічних об’єктів» Іванова Валентина Михайлівна, Тамбовцев Геннадій Вілійович, Непша Олександр Вікторович № 91574 від 13.08.2019 р.
 8. Авторське право на наукову статтю «Місце і значення геологічних знань у шкільному курсі географії» Іванова Валентина Михайлівна, Сапун Тетяна Олександрівна // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91142 від 30.07.2019 р.

Член Українського географічного товариства (Мелітопольського відділення).

Участь у роботі ГО «Чарівна Таврія» (розвиток сільського зеленого туризму).

Посилання на наукометричні бази: