Донець Ірина Анатоліївна

Донець Ірина Анатоліївна, доцент, кандидат географічних наук кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства.

Освіта: З 1989-1994рр. навчання на природничо-географічному факультеті Мелітопольського державного педагогічного інституту спеціальність: вчитель географії та біології.

З 1994р. працює в Мелітопольському державному педагогічному університеті.

У 1994-1997рр – навчання в аспірантурі Мелітопольського державного педагогічного університету.

У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія на тему «Суспільно-географічне дослідження екологічних проблем м. Запоріжжя» при Київському національному університеті ім. Т. Шевченка. У 2007р. присвоєно вчене звання доцента.

Є автором понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

 1. Арсененко І.А. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму в світі / І.А. Арсененко, О.З. Байтеряков., І.А. Донець // Українська географія: сучасні виклики. Зб. Наук. Праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. II. – С. 10-12.
 2. Арсененко І.А. Біоземлеробство як один із шляхів підвищення ефективності використання агроландшафтів Запорізької області / І.А. Арсененко, І.А. Донець / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 4 – Географія і сучасність. – К., 2014. – Вип. 20 (32). – С.100-105.
 3. Арсененко І.А. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму в світі / І.А. Арсененко, О.З. Байтеряков., І.А. Донець // Українська географія: сучасні виклики. Зб. Наук. Праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. II. – С. 10-12.
 4. Арсененко І.А. Методичні особливості вивчення теми «Зображення рельєфу на спортивних картах» в гуртку «спортивне орієнтування» / О.З. Байтеряков, І.А. Арсененко, І.А. Донець // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти : Збірник наукових праць – Додаток до Гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». –Переяслав-Хмельницький, ФОП Домбровська Я.М., 2016. – С. 403-408.
 5. Арсененко І.А. Геопросторове розміщення обєктів Всесвітьної спадщини ЮНЕСКО та їх значення для розвитку туризму у світі / І.А. Арсененко, Л.М. Донченко, О.М. Левада, І.А. Донець // Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. Вип. 9. – Херсон, 2018. – С.210-218. Індексований: Index Copernicus.
 6. I.A. Arsenenkо, L.M. Donchenko, I.A. Donetc, O.Z. Baiteriakov, O.M. Levada “FUNCTIONAL STRUCTURE OF TOURIST-EXCURSION ACTIVITY IN ZAPOROZHYE REGION” / Arsenenko I.A., Donchenko L.M., Donetc I.A., Baiteriakov O.Z., Levada O.M. // 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences. 2019. Conference Proceedings. – Sofia, Bulgaria, 2019. – vol.6, N2. – P. 139-146. – ISSN 2682-9959. (Web of Science).
 7. Ірина Арсененко, Лариса Донченко, Ірина Донець. Розділ колективної монографії «Функціональні аспекти розвитку сільського зеленого туризму у Запорізькій області». Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти» / монографія [редактори-упорядники: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Херсон: Посвіт.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права:

 1. Арсененко І.А., Байтеряков О.З., Донченко Л.М., Левада О.М., Топалова О.І., Донець І.А. Сертифікатна освітня програма «Організація екскурсійної діяльності» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 78780 від 03.05.2018р.)
 2. Арсененко І.А., Донченко Л.М., Донець І.А. Свідоцтво на наукову статтю «Природні туристичні ресурси як важливий чинник розвитку туризму в Запорізькому регіоні» №83171 від 27.11.2018р.
 3. Арсененко І.А., Байтеряков О.З., Донець І.А. Свідоцтво на наукову статтю «Концептуальні підходи до організації екскурсійної діяльності» №83173 від 27.11.2018р.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

 1. Член Українського географічного товариства (Мелітопольське відділення);
 2. Участь у діяльності: 2.1.ГО «Чарівна Таврія» (розвиток сільського зеленого туризму);

2.2. ГО «Туристичний кластер Мелітопольщини»;

2.3. 24 та 25 Міжнародних туристичних виставках UITT: «Україна – Подорожі та туризм» (м. Київ – 2018р., 2019 р.).

Приймала участь у ІІІ етапі Всеукраїнського Конкурсу–захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України у 2018-2019 н.р. (наказ № 59 від 1.02.2019 р. м. Запоріжжя, Запорізька обласна державна адміністрація департаменту освіти і науки).

Приймаю участь у Плані міжкультурної інтеграції міста Мелітополь на 2015-2020 (Інтеграційна тема 5. Туризм і краєзнавство як чинники міжкультурної інтеграції) – Мелітополь: Мелітопольська міська рада (Відповідно розпорядження міського голови № 135-р від 27.02.2015 р.).

Підвищення кваліфікації:

 1. Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет», факультет фізичного виховання, кафедра туризму з 25.12.2015р. – 25.05.2016 р. Свідоцтво №000-343/16 наказ № 834 від 21.12.2015 р.

Тема: «Напрями підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі та готельно-ресторанного господарства».

 1. Донець І.А. – ТОВ «Туристична компанія «СВІФТ-ТРЕВЕЛ» (м. Запоріжжя) з 14.09.2017 р. по 14.03.2018 р. Сертифікат № 02-18.

Тема стажування «Розвиток внутрішнього туризму та підготовка фахівців туристичної сфери».

 1. Херсонський державний університет з 20 травня 2019 року по 20 червня 2019 року на кафедрі соціально-економічної географії в обсязі 120 годин

Наукові інтереси: екологічні проблеми природокористування в Запорізькій області, туристичне краєзнавство, організація туристичної діяльності на природоохоронних територіях. Є секретарем Вченої ради та навчально-методичної ради природничо-географічного факультету, профоргом кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства, наставником магістратури.

В 2018р. нагороджена Почесною Грамотою Запорізької обласної ради.

Посилання на наукометричні бази:

Почта donets_iryna@mdpu.org.ua

Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=Jp-CQEEAAAAJ&hl=ru

ORCID  https://orcid.org/0000-0001-5714-6316

Researcher https://www.researchgate.net/profile/Irina_Donets