Бейдик Олександр Олексійович

Бейдик Олександр Олексійович – доктор географічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Освіта: Закінчив у 1975 році географічний факультет Київського університету,

З 1979 року працює у Київському університеті Т. Шевченка, з 2017р.  працює сумісником на кафедрі туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства.

У 1986 р. захищена кандидатська дисертація на тему: «Структура і динаміка рекреаційного освоєння долини Дніпра в межах УРСР (1900–1985 роках)».

У 2005 р. захищена докторська дисертація «Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України».

У 2006 році обраний на посаду професора, а з 2008 року отримав вчене звання професора.

Організатор та учасник експедицій на Байкал, Камчатку, Курильські острови, Японське та Каспійське моря, острів Сахалін, на Алтай, до Паміру, на Кольський півострів, до дельти Дунаю та інші.

Відвідав понад 40 країн світу.

Автор та співавтор близько 300 наукових праць.

Основні публікації:

 1. Бейдик О. О. Впровадження інклюзивних програм з туризму в загальноосвітніх та позашкільних закладах України / О. О. Бейдик, О. І. Топалова // Наукове видання «Часопис» Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014 – С. 107 – 112
 2. Бейдик О. О. Картографування та структурно-логічне моделювання адаптивного туризму / О. О. Бейдик, О. І. Топалова, А. В. Орещенко, А.О. Зяблова // Часопис картографії: Збірник наукових праць. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2014 – Вип.11. – С. 106-115.
 3. Бейдик О .О. Туристсько-екскурсійний потенціал формування маршрутів для адаптивних туристів / О. О. Бейдик, О. І. Топалова, А. І. Драчук // Географія та туризм. – 2016 – Вип. 36 – С. 55–62.
 4. Бейдик О. О. Чинники розвитку та особливості подієвого туризму / О. О. Бейдик, Н.О. Новосад, О. І. Топалова // Часопис картографії: зб. наук. пр. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017 – Вип. 16 – С.125-131.
 5. Бейдик О. О. Теоретико-практичні аспекти рекреаційно-туристського природокористування // О. О. Бейдик, О. І. Топалова // Вісник КНУ Серія «географія» Вип. 1 (70). – ВПЦ: Київський університет. – 2018 – С. 15-22.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

 1. Бейдик О.О. Рекреаційні ресурси України: Навчальний посібник. — К., 2009.
 2. Бейдик О.О. Україна: стратегія розвитку національного туризму: Навчальний посібник. — К., 2009
 3. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування: Монографія. — К., 2001.
 4. Бейдик О.О. Рекреаційні ресурси України: навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2010. – 404 с.
 5. Бейдик О.О., Топалова О. І. Адаптивний туризм: передумови та перспективи розвитку, лідери духу і волі // Навчальний посібник: Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017 – 402 с.
 6. Бейдик О.О., Топалова О. І., Ільїн Л. В. Адаптивний туризм в Україні: картографічне та структурно-логічне моделювання. // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі. Колективна моногр. Вид.третє / за наук. ред. проф. Матвійчук Л. Ю. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2017 – С. 44-57.
 7. Бейдик О.О. Лідери Духу та Волі в житті, мистецтві та літературі: Навч.посібник. – К. : Прінт-Сервіс, 2018. 280 с.

Наявність авторських свідоцтв або патентів:

 1. Бейдик О.О. отримав Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 82149 від 11.10.2018 р. на наукову статтю «Хоку-мезорайони: поняття, структура, впровадження».
 2. Бейдик О. О., Топалова О. І. Навчальний посібник «Адаптивний туризм: передумови та перспективи розвитку, лідери Духу і Волі» (№90602 від 11. 07. 2019 р.).

Наукові інтереси: туристично-рекреаційні ресурси, рекреаційна географія, географія туризму.

Посилання на наукометричні бази:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ysHh6xgAAAAJ&hl=ru

Сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування)