Арсененко Ірина Анатоліївна

Арсененко Ірина Анатоліївна, 1970 року народження. У 1997 р. закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Географія», здобувши кваліфікацію вчителя географії середньої школи. У 2009 р. закінчила магістратуру Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Географія” та отримала кваліфікацію “Магістр педагогічної освіти. Викладач географії”.

Кандидат географічних наук з 2010 року. Арсененко І.А. працює у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького з 1987 року. Впродовж 1998-2002 років навчалась в аспірантурі Мелітопольського державного педагогічного університету.

Успішно захистила дисертацію 15 жовтня 2010 року у спеціалізованій вченій раді Д.41.051.03. Одеського національного університету імені І.І. Мечникова з теми «Територіальна організація туристсько-екскурсійної діяльності в Запорізькому регіоні». На підставі прилюдного захисту дисертації Арсененко Ірині Анатоліївні присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Вчене звання доцента кафедри економічної і соціальної географії та методики навчання географії присвоєно у 2012 році).

Стаж роботи у вищих закладах освіти III-IV рівнів акредитації – 19 років, у т.ч. у даному навчальному закладі – 19 років. Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти III-IV рівнів акредитації:

  • з 1998 р. по 2002 р. – асистент кафедри географії України Мелітопольського державного педагогічного університету;
  • з 2002 р.  по 2004 р. – асистент кафедри економічної та соціальної географії  Мелітопольського державного педагогічного університету;
  • з 2004 р. по 2010 р. – старший викладач кафедри економічної та соціальної географії та методики навчання географії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
  • з 2010 р. по 2011 р. – старший викладач кафедри економічної і соціальної географії та методики навчання географії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
  • з 2011 р. – доцент кафедри економічної і соціальної географії та методики навчання географії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
  • з 2012 р. – завідувач кафедри економічної і соціальної географії та методики навчання географії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
  • з 2014 р. – у зв’язку з реорганізацією кафедр завідувач кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства.

Упродовж педагогічної діяльності у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького працювала на посаді заступника декана з виховної роботи, завідувача кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства, голови навчально-методичної комісії природничо-географічного факультету, голови ради ветеранів природничо-географічного факультету.

Коло наукових інтересів спрямовано на дослідження функціонально-територіальної організації туристсько-екскурсійної діяльності, туристичної індустрії, географії туризму України та світу,  міжнародного туризму тощо.

Арсененко І.А. керівник науково-дослідної теми кафедри. Виступає ініціатором організації і проведення науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів, круглих столів, форумів  та інших заходів туристично-рекреаційної спрямованості як міжнародного, всеукраїнського так і регіонального рівнів. Очолює науково-дослідну лабораторію рекреаційної географії та туризму, робота якої спрямована на проведення фундаментальних та прикладних досліджень в галузі рекреації, туризму й екскурсійної діяльності в Запорізькій області.

За результатами наукових досліджень опубліковано понад 150 наукових та навчально-методичних праць (з них 30 навчально-методичного характеру, в т.ч. 2 навчальні посібники туристичної спрямованості під грифом МОН України, 1 навчально-методичний посібник (у співавторстві)).

У 2015-2017рр. брала участь у розробці «План міжкультурної інтеграції  м. Мелітополь на 2015-2020 рр.», є сокерівником інтеграційної теми № 5: «Туризм і краєзнавство як чинники міжкультурної інтеграції».

З 2017 р. Арсененко І.А. є дійсним членом Науково-технічної ради Приазовського національного природного парку, постійно приймає участь у засіданнях та роботі НТР ПНПП.

Входить до складу галузевої конкурсної комісії з організації та проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі знань «Освіта» зі спеціальності «Географія», який  проходив у 2014-2017 рр. на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; у 2018 р. на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (відбудеться 21-22 березня).

У жовтні 2017 р. на виконання наказу Запорізької обласної державної адміністрації управління молоді, фізичної культури та спорту «Про проведення обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки» входила до складу конкурсної комісії та здійснювала перевірку наукових робіт у номінації «Географічні та геологічні науки».

У грудні 2015р. на конкурсних засадах Арсененко І.А. пройшла підвищення кваліфікації – курс навчальної програми «Розвиток внутрішнього туризму та підготовка кадрів туристичного супроводу» (м. Київ, м. Львів) при Навчально-методичному центрі – Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні в рамках проекту «Примирення в українському суспільстві: від енергії протесту до енергії творення» Програми запобігання конфліктів, сприяння стабільності та безпеці в Україні Уряду Великої Британії (отримано сертифікат).

У грудні 2015 р. – травні 2016 р. пройшла підвищення кваліфікації за напрямом підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі та готельно-ресторанного господарства  Запорізького національного університету, на кафедрі туризму факультету фізичного виховання.

У 2015 р. була переможцем обласного етапу всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти 2015р. за методичний посібник «Організація екскурсій в гуртках туристсько-краєзнавчого напряму» (у співавторстві) – (категорія «Навчальна література», Напрям: туристсько-краєзнавчий) та нагороджена грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

У жовтні 2018р. пройшла курси з підвищення кваліфікації «Організація екскурсійної діяльності за методикою «Інтерпретація природи» (м. Київ).

Арсененко І.А. викладає основні курси «Організація туризму», «Географія туризму», «Міжнародний туризм», «Екскурсознавство», «Спеціалізований туризм». Постійно є керівником виробничих та навчальних практик, курсових, дипломних і магістерських кваліфікаційних робіт.

Арсененко І.А. є керівником сертифікатної освітньої програми «Організація екскурсійної діяльності» в рамках надання додаткових освітніх послуг в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.

Для підвищення якості навчальної роботи та з метою опрацювання студентами навчального матеріалу Арсененко І.А. самостійно і та у співавторстві розроблені методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи.

Посилання на наукометричні бази:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=x4kPsW4AAAAJ&hl=ru&authuser=1

https://orcid.org/0000-0002-7763-5720

https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Arsenenko

http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?familie=&ustanova=236&gorod=0&vidomstvo=%C2%F1%B3&napryam=0&napryam_google=0&hirsh_lt=&page=1

Нагороди Арсененко І.А.:

Грамота Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2003 р.)

Грамота Мелітопольського державного педагогічного університету  імені Богдана Хмельницького (2011 р.)

Почесна грамота Мелітопольського державного педагогічного університету  імені Богдана Хмельницького (2011 р.)

Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України (2013 р.)

Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації (2013 р.)

Грамота Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2014 р.)

Грамота Мелітопольської міської ради (2014 р.)

Грамота Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2015 р.)

Подяка Центру туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді (2015 р.)

Диплом переможця обласного етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти 2015 року (2015 р.)

Подяка Центру туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді (2016 р.)

Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки (2017 р.)

Подяка Міністерства освіти і науки України (2018 р.)