Арабаджи Олена Семенівна

Арабаджи Олена Семенівна доцент, заслужений працівник освіти України, кандидат географічних наук кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства, проректор із заочно-дистанційної  форми навчання.

Освіта: В 1977 –  1982 рр. навчання на природничо-географічному факультеті Мелітопольського державного педагогічного інституту за спеціальністю «географія і біологія».

В 1986 -1989 рр. – навчання в аспірантурі Київського державного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

В університеті працює з: 1982 року

В 1992 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.02 -економічна і соціальна географія на тему «Проблеми розвитку та вдосконалення територіальної структури обласного господарчого комплексу» (економіко-географічне дослідження на прикладі Запорізької області).

З  1999р.  проректор по заочно-дистанційній формі навчання. Є автором понад 60 наукових та навчально-методичних праць, з них 17 у фахових виданнях

Наукові інтереси: територіальна організація продуктивних сил Запорізької області, соціально-економічне районування регіону, етнічний склад населення Запорізької області, культурна спадщина караїмів.

У  2004р. нагороджена Грамотою Верховної Ради України.

У 2006р. знаком «Василь Сухомлинський».

У 2007р. присвоєне почесне звання «Заслужений працівник освіти України»

У 2008р. Подяка Премєр-міністра України.

У 2009р. орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІ ступеня.

У 2016р. Почесна грамота Кабінету Міністрів України.

Основні публікації:

1.Арабаджи О. Левада, О. та  Боговін, І. (2016) Ринок праці Запорізької області: регіональний аспект. Українська географія: сучасні виклики, II. с. 165-166. 2016 р.

 1. Арабаджи О. Міжкультурна інтеграція Мелітополя, як чинник перспективного розвитку міста.Алєксєєвські краєзнавчі читання: матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 135-річчю від дня народження професора Й.І. Танатара. с. 50-52. (2016)

3.Формування соціокультурного простору Запорізького краю. Соціокультурні та освітні процеси Запорізького Приазов’я: проблеми, пошуки та перспективи: Монографія// За ред. Л.В.Афанасьєвої, В.В.Молодиченко, В.В.Нечипоренко. – Запоріжжя: Вид.-во Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру, 2013 – С. 4-17

 1. Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья.– Мелитополь: МГПУ им. Б.Хмельницкого, К.: Міленіум, 2014. – 320 с.

(С.115,197,198,201,209,211,215,217,220,223,224,228,235,237,242, 244, 245,248,252,254,256,261, 262, 274, 276, 281,284,287,290,292,295,299.302.304).

 1. Арабаджи О.С. Проблеми націєтворення в умовах сучасного українського суспільства/ О.С. Арабаджи, М.Д. Момот // Історико-географічний дискурс проблеми геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 16 травня 2016 р.: зб. наук. праць / за ред. Л.М. Даценко. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – С.235-239.
 2. Арабаджи О.С. Міжкультурна інтеграція Мелітополя, як чинник перспективного розвитку міста // Алєксєєвські краєзнавчі читання: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю від дня народження професора Й.І. Танатара / Відп. ред. О. Арабаджи. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – С.50-52
 3. Арабаджи О. Інтеркультурний музей у просторі міжкультурного діалогу Мелітополя // Культурне розмаїття й міжкультурна комунікація/ за заг.ред. В.В.Молодиченко. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – С. 3 – 7.
 4. Арабаджи О. С. Застосування таблиць Шульте в краєзнавстві / О. С. Арабаджи, О. М. Левада, О. І. Топалова // Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року) / за ред. Л.М. Донченко, С.І. Пачева, І.А. Арсененко, О.В. Непши, А.М. Крилової. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2017. – С.215-218.

Участь у міжнародних проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної категорії»:

 1. Участь у міжнародній програмі «Менеджмент культури і проектів»  в рамках проекту «Культурно-освітня академія», м. Берлін (Німеччина), 16-29 листопада 2014 р. Отримання відповідного сертифікату.
 2. Участь у діяльності міжнародної Мережі університетів з вивчення нематеріальної культурної спадщини (керівник проекту Регіональний центр з охорони нематеріальної культурної спадщини в південно-східній Європі під егідою ЮНЕСКО), м. Софія (Республіка Болгарія,) 6-7 червня 2018 р. Підписано відповідний меморандум.
 3. Участь у міжнародному проекті ЮНЕСКО «Needs assessment for reinforcing Ukraine’s national capacities in strategy development for ICH safeguarding» ( спільно с Українським центром культурних досліджень м. Київ), червень, 2019 р.

Приймала участь у журі ІІ Запорізького обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України Наукове відділення Науки про Землю. Секція «Географія та ландшафтознавство». (Наказ департаменту освіти Запорізької обласної державної адміністрації «Про проведення ІІ та підготовку до ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2018/2019 н.р.» № 59 від 01 лютого 2019 року).

Член галузевої конкурсної комісії і журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі знань «Освіта» зі спеціальності «географія: на базі МДПУ імені Богдана Хмельницького протягом 2014-2017н.р. (наказ №1364 від 10.10.2017 р.).

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників –

 1. Арабаджи О.С. Словник термінів та понять з навчальної дисципліни «Регіональна економіка України» / Ю.М.Хрущ, О.С.Арабаджи (для студентів спеціальності 242 Туризм) Мелітополь, 2018. – 65 с.
 2. Арабаджи О.С. Методичні рекомендації до практичних та самостійних робі з «Регіональної економіки України» / Ю.М.Хрущ, О.С.Арабаджи (для студентів спеціальності 242 Туризм) Мелітополь, 2018. – 50с.

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включення до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;

 • Керівник наукової теми кафедри «Етнічна географія Запорізької області. Історія та сучасність» Держреєстраційний № 0115U001736  (1.01.2015 р. – 31.12.17 р.).
 • Член редакційної колегії наукового видання «KARADENİZ» (Туреччина) ISSN: 1308-6200. Соціальні науки.

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п`яти публікацій;

 • План міжкультурної інтеграції міста Мелітополь на 2015-2020 (Інтеграційна тема 5. Туризм і краєзнавство як чинники міжкультурної інтеграції) – Мелітополь: Мелітопольська міська рада (Відповідно розпорядження міського голови № 135-р від 27.02.2015 р.).
 • Путівник інтеркультурного Мелітополя, вересень 2018 рік.

Участь у професійних об’єднаннях –

 1. Участь у діяльності: Українського географічного товариства (Мелітопольське відділення)
 2. Участь у діяльності громадської організації «Спілка краєзнавців Мелітопольщини»;
 3. Член редакційної колегії Мелітопольського краєзнавчого журналу (2013-2017 рр.).
 4. Фасілісатор Українського центру культурних досліджень (м. Київ) з вивчення нематеріальної культурної спадщини .

Здійснює наукове консультування відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області з питань дослідження нематеріальної культурної спадщини

Посилання на наукометричні бази:

Пошта arabadgi_elena@mdpu.org.ua

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZpG0BW8AAAAJ&hl=ru

http://www.researcherid.com/rid/D-8527-2018

https://orcid.org/0000-0002-7549-9673

Арабаджи сертифікат