Освітній процес

Методичні рекомендації до написання магістерських робіт 

Напрями магістерських досліджень  

Вступна програма (магістр) 2021

Пропозиції щодо оновлення освітньої програми «Середня освіта. Фізична культура» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Пропозиції щодо оновлення освітньої програми «Середня освіта. Фізична культура» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з фахових дисциплін 

Відгуки роботодавців на ОП Середня освіта. Фізична культура (магістр)

 

Неформальна освіта 

Шановні здобувачі освіти!

Якщо влітку ви пройшли курси/стажування та отримали сертифікати неформальної освіти, то згідно Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у процесі неформальної освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького ви маєте право ініціювати перезарахування у межах освітніх компонетнів відповідних результатів навчання. 

На ОП Середня освіта. Фізична культура другого (магістерського) рівня відбувається здобуття неформальної освіти за програмою професійної освіти на платформі “Всеосвіта” студентами Муріч Оленою та Старостенко Владиславом.