Купрєєнко М.В.

 1. ХІІІ Міжнародна Інтернет-конференція «Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики», м. Мелітополь, 19-21 січня, МІЕСТ ВНЗ університет «Україна». Доповідь: Методичні підходи до розвитку сили на заняттях з баскетболу серед студентів.
 2. Здоров’я та суспільство: ІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція, м. Кропивницький, 5 листопада 2020 року . Доповідь: Features of the use of physical culture in the formation of a healthy lifestyle of students. :
 3. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку»., м. Бердянськ, 25-26 квітня, БДПУ, 2019. Доповідь:  Фінт як один з основних технічних елементів у баскетболі.
 4. Міжнародна наукова конференція «Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, poblemy, perspektywy. Wymiary interdyscyplinarne». Konin – Użhorod – Chersoń – Krzywy Róg: Posvit, 2019. Доповідь: Основні професійні та особисті якості майбутнього вчителя фізичної культури». 
 5. ХІ Міжнародна Інтернет-конференція «Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики», м. Мелітополь, 22-24 січня. Доповідь: Особливості стану організму осіб зрілого віку зі сколіозом різного ступеня виразності.
 6. ІІ Міжнародна науково-практична  інтернет-конференція   «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку», м. Бердянськ, 25-26 квітня 2018 року. Доповідь: Особливості проведення фізкультурно-оздоровчої роботи в літніх дитячих оздоровчих центрах.
 7. Х міжнародна інтернет-конференція «Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики» : матеріали. Мелітополь, 24-26 січня, м. Мелітополь, МІЕСТ ВНЗ університет «Україна». Доповідь: Вплив занять баскетболом на процес формування всебічно розвиненої особистості.
 8. ХХVІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали», 17 листопада 2017 р., Переяслав-Хмельницький. Доповідь: Місце та значення ортопедичного режиму в загальній програмі фізичної реабілітації осіб зі сколіозом.
 9. ХІІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання»  26-27 вересня 2017 року, м. Херсон: Херсонський державний університет. Доповідь: Деякі аспекти гуманізації змагальної діяльності в дитячо-юнацькому спорті.
 10. Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю «Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті», 14-15 вересня 2017 року, м. Мелітополь, МДПУ імені Богдана Хмельницького. Доповідь: Формування культури здоров’я в процесі фізичного виховання школярів.
 11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я», 7–8 квітня 2017 р, м. Чернігів. Доповідь: З досвіду проведення комплексу фізичної реабілітації щадно-тренувального рухового режиму у осіб зі сколіозом
 12. ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах», 24-25 березня 2017 року., м. Дніпро. Доповідь:  Використання освітньо-розвиваючих та оздоровчих видів гімнастики на уроках фізичної культури.
 13. ХХХVІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», 17 листопада 2017 року, м. Переяслав-Хмельницький. Доповідь: Місце та значення ортопедичного режиму в загальній програмі фізичної реабілітації осіб зі сколіозом.
 14. ХХVІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», 17 листопада 2016 року, Переяслав-Хмельницький. Доповідь: Самоконтроль студентів під час занять фізичною культурою і спортом на секційних заняттях.
 15. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Гуманітарний простір науки», 20 липня 2016 р. Переяслав-Хмельницький. Доповідь: Особливості застосування апаратних технік у лікуванні сколіозу