Тема науково-дослідної роботи кафедри на 2021-2023 рр.

“Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в умовах трансформації освіти”

Обгрунтування

Витяг з протоколу

Тематичний план кафедри

Реєстраційна картка 

Індивідульні теми науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників кафедри на 2021-2023 рр.

Проценко А.А. – “Значення педагогічної практики для формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури”

Мединський С.В. – “Науково-методичні аспекти формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі педагогічної практики”

Білогур В.Є. – “Фізкультурно-спортивна освіта в системі спортивних цінностей майбутніх учителів фізичної культури”

Христова Т.Є. – “Вдосконалення процесу фізичного виховання здобувачів вищої освіти у спеціальній медичній групі (при захворюваннях дихальної системи)”

Котова О.В. – “Сучасні оздоровчі технології в процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури”

Карабанов Є.О. – “Функціональний стан кардіореспіраторної системи організму студентів у системі багаторічного вдосконалення”

Рибачок Р.О. – “Розвиток професійної компетентності у майбутніх учителів фізичної культури засобами спортивних ігор”

Суханова Г.П. – “Готовність студентів спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) до проведення уроків з фізичної культури з учнями віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи”

Ребар І.В. – “Роль і місце навчальної дисципліни «Спортивна боротьба з методикою викладання» у підготовці майбутніх вчителів фізичної культури”

Іваненко В.В. – “Моделювання та процес підготовки професійних орієнтацій у майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності”

Купрєєнко М.В. – “Значення курсу «Спортивні ігри з методикою викладання» у формуванні професійно важливих якостей  майбутніх вчителів фізичної культур