Історія кафедри

Кафедра фізичного виховання Мелітопольського державного педагогічного інституту створена 10 жовтня 1975 року. 1 вересня 2006 року кафедру було перейменовано на кафедру теорії та методики фізичного виховання і спортивних дисциплін.  Першим завідуючим кафедри наказом ректора був призначений Мерзлікін А.Є.

В різний час кафедрою керували: к.б.н., доц. Сидоряк Н.Г., к.пед.н., доц. Трачов В.М., к.пед.н., доц. Воронін Д.Є.

Кафедра теорії і методики фізичного виховання і спортивних дисциплін є випускаючою з підготовки фахівців спеціальності 014.11 Середня освіта. Фізична культура за ступенем вищої освіти “бакалавр” і “магістр”. З 2015 року кафедру очолювала доктор філософських наук, професор, майстер спорту з фігурного катання на ковзанах, відмінник освіти України, член Оксфордської академічної спілки вчених Білогур Влада Євгенівна.

Навчально-виховний процес, науково-дослідну роботу та навчально-тренувальний процес на кафедрі забезпечують висококваліфіковані фахівці в галузі фізичного виховання, спорту та фізичної реабілітації, серед яких 3 професори, 3 доценти, 6 старших викладачів: зав. кафедри, д.ф.н., професор Білогур В.Є., д.б.н., професор Христова Т.Є., к.пед.н., доцент Котова О.В., ст. викл. Суханова Г.П., ст. викл., майстер спорту міжнародного класу з вільної боротьби Ребар І.В., ст. викл., заслужений тренер України з вільної боротьби Абдуллаєв А.К., доцент, к.пед.н. Проценко А.А. Забезпечення навчально-виховного процесу на кафедрі здійснюють 2 лаборанти.

Викладачі кафедри забезпечують навчально-виховний процес з дисциплін фізкультурно-спортивного та медико-біологічного циклів для студентів спеціальності 014.11 Середня освіта. Фізична культура, а також з фізичного виховання на усіх факультетах університету. На кафедрі викладається понад 30 навчальних дисциплін. Кожну навчальну дисципліну забезпечено навчально-методичним комплексом, навчальними посібниками та методичними рекомендаціями, авторами яких є викладачі кафедри: Христова Т.Є., Суханова Г.П. навчальний посібник «Основи лікувальної фізичної культури» (2015 р.), Христова Т.Є. навчальний посібник «Управління процесом у сфері фізичного виховання» (2016 р.), Абдуллаєв А.К., Ушаков В.С., Ребар І.В навчальний посібник «Олімпійський та професійний спорт» (2016 р). Для організації заочно-дистанційної форми навчання на сайті дистанційного навчання МДПУ розміщено електронні версії методичного забезпечення усіх дисциплін.

Навчально-методична робота викладачів кафедри теорії та методики фізичного виховання спрямована на удосконалення процесу викладання фахових дисциплін у виші на основі впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій навчання, виховання творчої особистості майбутнього вчителя фізичної культури.

Колектив кафедри активно займається науковою роботою. Теорія і практика викладання дисциплін кафедри реалізується в рамках теми науково-дослідної роботи “Педагогічні та методичні аспекти фізкультурно-спортивної діяльності та корекція стану здоров’я методами фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації”. Метою дослідження є узагальнення педагогічних та методичних аспектів фізкультурно-спортивної діяльності та виявлення концептуальних засад корекції стану здоров’я методами фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації.

Щороку співробітники кафедри беруть участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах, публікують наукові статті у фахових збірниках України та зарубіжних виданнях. За результатами наукових досліджень викладачами кафедри за період з 2013 по 2017 рр. опубліковано понад 145 статей, підготовлено понад 80 доповідей для виступів на наукових форумах різного рівня, отримано 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (проф. Христова Т.Є.), постійно впроваджуються результати науково-дослідної роботи у практичну діяльність загальноосвітніх шкіл  Запорізької області та Центру комплексної реабілітації для людей з інвалідністю Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Спільно з викладачами кафедри у всіх науково-дослідних роботах беруть активну участь здібні та підготовлені студенти. Очолює цей напрям роботи відповідальна за роботу з обдарованою молоддю та проведення олімпіад доцент Котова О.В., під керівництвом якої з 2016 р. на кафедрі працює науковий гурток «Олімп».

Співробітники кафедри (доц. Котова О.В., ст. викл. Суханова Г.П., ст. викл. Карабанов Є.О., ас. Непша О.В) проводять сертифіковані курсу «Спортивна анімація», «Інструктор з атлетизму».

Всі викладачі кафедри своєчасно підвищують кваліфікацію з фахової підготовки у вищих навчальних закладах України та за кордоном (професор Білогур В.Є. – у Балтійському науково-дослідницькому інституті проблем трансформації економічного простору (Латвія, м. Рига) за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки на тему «Інноваційні освітні технології: досвід країн Європейського Союзу та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління») шляхом науково-методичного стажування або навчаючись у аспірантурі: Карабанов Є.О у 2015 році закінчив навчання в аспірантурі Запорізького національного університету та в 2017 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Оптимізація професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців агропромислового виробництва» за  спеціальністю 24.00.02; Проценко А.А. з 2015 року навчається в аспірантурі МДПУ ім. Богдана Хмельницького за  спеціальністю 13.00.04- теорія і методика професійної освіти.

Для забезпечення спортивно-масової роботи, зміцнення здоров’я студентів і підвищення спортивної майстерності на кафедрі ведеться тренувальна робота, працюють секції з таких видів спорту: волейболу (керівник – Карабанов Є.О.), аеробіки (керівник – Суханова Г.П.), вільної боротьби (керівники – Абдуллаєв А.К., Ребар І.В.), баскетболу (керівник – Купреєнко М.В.).

Кафедра пишається значними спортивними досягненнями студентів: Дурмаджи Артем за результатами участі у «Відкритому обласному чемпіонаті з рукопашного бою – 2016» став срібним призером; Яровий Дмитро – золотий призер кубку України з кікбоксінгу WPKA серед дорослих; Солоп Денис брав участь у Чемпіонаті України з рукопашного бою у ваговій категорії до 90 кг і став Чемпіоном України; Нескреба Маргарита – майстер спорту міжнародного класу з гирьового спорту, переможець Чемпіонату області серед юнаків (м. Запоріжжя, 2015 р.), Чемпіонату України з гирьового спорту серед дівчат (м. Київ, 2015 р.), Чемпіонату Світу з гирьового спорту серед юнаків та ветеранів (Німеччина, м. Вормс, 2015 р.), призерка Чемпіонату України з гирьового спорту серед студентів ВНЗ (3 місце), Чемпіонату Німеччини з гирьового спорту серед жінок (м. Вормс, 2015 р.; 2 місце); Панайотов Ігор – чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, майстер спорту з кікбоксингу, Чемпіон України – 2015; Чернецька Анастасіяпризер Чемпіонату України з боксу серед жінок – 2015.

Для залучення  студентів до активних занять фізичною культурою і спортом кафедра неодноразово проводила зустрічі з найвідомішими спортсменами, олімпійськими чемпіонами Валерієм Газаєвим, Євгеном Хачеріді та Тетяною Доровських.

Співробітники кафедри підтримують зв’язок з випускниками університету, долучаючи їх до співпраці, беруть активну участь у профорієнтаційній роботі.

В університеті для проведення занять з фізичного виховання та тренувального процесу є хороша спортивна база, яка включає в себе три спортивних зали та тренажерний центр. На кафедрі створено фонди наукової та методичної літератури, періодичних видань з фаху, демонстраційних і довідкових матеріалів, є достатня комплектація спортивного інвентарю та обладнання, необхідного для проведення навчальної та тренувальної роботи.