Історія кафедри

Кафедра фізичного виховання Мелітопольського державного педагогічного інституту створена 10 жовтня 1975 року. 1 вересня 2006 року кафедру було перейменовано на кафедру теорії та методики фізичного виховання і спортивних дисциплін.  Першим завідуючим кафедри наказом ректора був призначений Мерзлікін А.Є.

В різний час кафедрою керували: к.б.н., доц. Сидоряк Н.Г., к.пед.н., доц. Трачов В.М., к.пед.н., доц. Воронін Д.Є.

Кафедра теорії і методики фізичного виховання і спортивних дисциплін є випускаючою з підготовки фахівців спеціальності 014.11 Середня освіта. Фізична культура за ступенем вищої освіти “бакалавр” і “магістр”. З 2015 року кафедру очолює доктор філософських наук, професор, майстер спорту з фігурного катання на ковзанах, відмінник освіти України, член Оксфордської академічної спілки вчених Білогур Влада Євгенівна.

Навчально-виховний процес, науково-дослідну роботу та навчально-тренувальний процес на кафедрі забезпечують висококваліфіковані фахівці в галузі фізичного виховання, спорту та фізичної реабілітації, серед яких 2 професори, 2 доценти, 6 старших викладачів, 3 асистенти: зав. кафедри, д.ф.н., професор Білогур В.Є., д.б.н., професор Христова Т.Є., к.пед.н., доцент Котова О.В., канд. наук з фіз. виховання і спорту, ст. викл. Карабанов Є.О., доцент Мерзлікін А.Є., ст. викл. Ушаков В.С., ст. викл. Суханова Г.П., ст. викл., майстер спорту міжнародного класу з вільної боротьби Ребар І.В., ст. викл., заслужений тренер України з вільної боротьби Абдуллаєв А.К., ст. викл. Іваненко В.В., ас. Купреєнко М.В., ас. Проценко А.А., ас. Ковальчук О.В. Забезпечення навчально-виховного процесу на кафедрі здійснюють ст. лаборант Ковальчук О.В. та лаборант Дзюбан О.В.

Викладачі кафедри забезпечують навчально-виховний процес з дисциплін фізкультурно-спортивного та медико-біологічного циклів для студентів спеціальності 014.11 Середня освіта. Фізична культура, а також з фізичного виховання на усіх факультетах університету. На кафедрі викладається понад 30 навчальних дисциплін. Кожну навчальну дисципліну забезпечено навчально-методичним комплексом, навчальними посібниками та методичними рекомендаціями, авторами яких є викладачі кафедри: Христова Т.Є., Суханова Г.П. навчальний посібник «Основи лікувальної фізичної культури» (2015 р.), Христова Т.Є. навчальний посібник «Управління процесом у сфері фізичного виховання» (2016 р.), Абдуллаєв А.К., Ушаков В.С., Ребар І.В навчальний посібник «Олімпійський та професійний спорт» (2016 р). Для організації заочно-дистанційної форми навчання на сайті дистанційного навчання МДПУ розміщено електронні версії методичного забезпечення усіх дисциплін.

Навчально-методична робота викладачів кафедри теорії та методики фізичного виховання спрямована на удосконалення процесу викладання фахових дисциплін у виші на основі впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій навчання, виховання творчої особистості майбутнього вчителя фізичної культури.

Колектив кафедри активно займається науковою роботою. Теорія і практика викладання дисциплін кафедри реалізується в рамках теми науково-дослідної роботи “Педагогічні та методичні аспекти фізкультурно-спортивної діяльності та корекція стану здоров’я методами фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації”. Метою дослідження є узагальнення педагогічних та методичних аспектів фізкультурно-спортивної діяльності та виявлення концептуальних засад корекції стану здоров’я методами фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації.

Щороку співробітники кафедри беруть участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах, публікують наукові статті у фахових збірниках України та зарубіжних виданнях. За результатами наукових досліджень викладачами кафедри за період з 2013 по 2017 рр. опубліковано понад 145 статей, підготовлено понад 80 доповідей для виступів на наукових форумах різного рівня, отримано 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (проф. Христова Т.Є.), постійно впроваджуються результати науково-дослідної роботи у практичну діяльність загальноосвітніх шкіл  Запорізької області та Центру комплексної реабілітації для людей з інвалідністю Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Спільно з викладачами кафедри у всіх науково-дослідних роботах беруть активну участь здібні та підготовлені студенти. Очолює цей напрям роботи відповідальна за роботу з обдарованою молоддю та проведення олімпіад доцент Котова О.В., під керівництвом якої з 2016 р. на кафедрі працює науковий гурток «Олімп».

Співробітники кафедри (доц. Котова О.В., ст. викл. Суханова Г.П., ст. викл. Карабанов Є.О., ас. Непша О.В., ас. Купреєнко М.В.) проводять сертифіковані курсу «Спортивна анімація», «Інструктор з атлетизму».

Всі викладачі кафедри своєчасно підвищують кваліфікацію з фахової підготовки у вищих навчальних закладах України та за кордоном (професор Білогур В.Є. – у Балтійському науково-дослідницькому інституті проблем трансформації економічного простору (Латвія, м. Рига) за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки на тему «Інноваційні освітні технології: досвід країн Європейського Союзу та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління») шляхом науково-методичного стажування або навчаючись у аспірантурі: Карабанов Є.О у 2015 році закінчив навчання в аспірантурі Запорізького національного університету та в 2017 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Оптимізація професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців агропромислового виробництва» за  спеціальністю 24.00.02; Проценко А.А. з 2015 року навчається в аспірантурі МДПУ ім. Богдана Хмельницького за  спеціальністю 13.00.04- теорія і методика професійної освіти.

Для забезпечення спортивно-масової роботи, зміцнення здоров’я студентів і підвищення спортивної майстерності на кафедрі ведеться тренувальна робота, працюють секції з таких видів спорту: волейболу (керівник – Карабанов Є.О.), аеробіки (керівник – Суханова Г.П.), вільної боротьби (керівники – Абдуллаєв А.К., Ребар І.В.), баскетболу (керівник – Купреєнко М.В.).

Кафедра пишається значними спортивними досягненнями студентів: Дурмаджи Артем за результатами участі у «Відкритому обласному чемпіонаті з рукопашного бою – 2016» став срібним призером; Яровий Дмитро – золотий призер кубку України з кікбоксінгу WPKA серед дорослих; Солоп Денис брав участь у Чемпіонаті України з рукопашного бою у ваговій категорії до 90 кг і став Чемпіоном України; Нескреба Маргарита – майстер спорту міжнародного класу з гирьового спорту, переможець Чемпіонату області серед юнаків (м. Запоріжжя, 2015 р.), Чемпіонату України з гирьового спорту серед дівчат (м. Київ, 2015 р.), Чемпіонату Світу з гирьового спорту серед юнаків та ветеранів (Німеччина, м. Вормс, 2015 р.), призерка Чемпіонату України з гирьового спорту серед студентів ВНЗ (3 місце), Чемпіонату Німеччини з гирьового спорту серед жінок (м. Вормс, 2015 р.; 2 місце); Панайотов Ігор – чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, майстер спорту з кікбоксингу, Чемпіон України – 2015; Чернецька Анастасіяпризер Чемпіонату України з боксу серед жінок – 2015.

Для залучення  студентів до активних занять фізичною культурою і спортом кафедра неодноразово проводила зустрічі з найвідомішими спортсменами, олімпійськими чемпіонами Валерієм Газаєвим, Євгеном Хачеріді та Тетяною Доровських.

Співробітники кафедри підтримують зв’язок з випускниками університету, долучаючи їх до співпраці, беруть активну участь у профорієнтаційній роботі.

В університеті для проведення занять з фізичного виховання та тренувального процесу є хороша спортивна база, яка включає в себе три спортивних зали та тренажерний центр. На кафедрі створено фонди наукової та методичної літератури, періодичних видань з фаху, демонстраційних і довідкових матеріалів, є достатня комплектація спортивного інвентарю та обладнання, необхідного для проведення навчальної та тренувальної роботи.