Зав’ялова Тетяна Василівна

Зав’ялова Тетяна Василівна

Посада: старший викладач, заступник декана з навчальної роботи.

Освіта: Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1995 р. Спеціальність: біологія, кваліфікація: вчитель біології

Мелітопольський державний педагогічний університет, 2004 р. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач біології.

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2019 р. Спеціальність: 014. 07 Середня освіта (Географія). Кваліфікація: «Магістр освіти. Вчитель географії, фізичної культури та економіки»).

Досягнення:

1) Фізична географія Запорізької області: хрестоматія / Укладачі: Даценко Л.М., Воровка В.П., Стецишин М.М., Прохорова Л.А.,  Гришко С.В., Зав’ялова Т.В., Непша О.В., Сапун Т.О. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 200 с.

2) Північно-Західне Приазов’я та узбережжя Азовського моря: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геоекологічний стан: монографія  /Даценко Л.М., Молодиченко В.В., Непша О.В., Воровка В.П., Стецишин М.М., Прохорова Л.А., Бондарець Д.С., Гришко С.В., Зав’ялова Т. В., Суряна Н.М., Сапун Т.О. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 308 с.

3) Розвиток професійних вмінь майбутніх вчителів географії в процесі проходження виробничої  (педагогічної) практики. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. – Вип. 9. – Т.2. – 2019. – С.113-117. Index Copernicus. (співавтор)

4) Геоекологічні проблеми зрошуваних земель на півдні України. Актуальные научные  исследования в современном  мире // Журнал. –Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 1(45), ч. 2. – С.38-43. Index Copernicus. (співавтор)

5) Зав’ялова Т.В., Непша О.В. Глосарій термів та понять з курсу «Основи наукових досліджень» : навч.-метод. вид. –  Мелітополь : ТОВ Колор Принт,  2019. – 84 с.

6) Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти: монографія / за ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький. – Конін – Ужгород – Мелітополь – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. – 318 с. (співавтор)

7) Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІІ: Контексти ідентичності й свободи в освіті та науці: монографія / Наукова редакція: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький. – Конін – Ужгород – Київ: Посвіт, 2019. – 158 с. (співавтор).

8) Непша О.В., Зав’ялова Т.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства з навчальною практикою»: навч.-метод. вид. –  Мелітополь : ФОП Силаєва О.В.,  2019. – 28 с.

Виявлено 6 нових видів лишайників та 5 ліхенофільних грибів, що є новими для території України.

Наукові інтереси: мікологія (дослідження ліхенофлори басейну р. Молочна), ґрунтознавство, геоекологія.

Посилання на наукометричні бази:

zavialova_tetiana@mdpu.org.ua

scholar.google.com: https://scholar.google.com.ua/citations?user=EKll314AAAAJ&hl=uk

orcid.org: https://orcid.org/0000-0002-0040-2611

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/V-9616-2017

Researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Tatyana_Zavialova