Прохорова Лариса Анатоліївна

Прохорова Лариса Анатоліївна

Посада: доцент.

Науковий ступінь і звання: кандидат геологічних наук, доцент.

Освіта: Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1987 р. Спеціальність: географія і біологія, кваліфікація: вчитель географії і біології.

Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», 2007 р. Спеціальність: менеджмент, кваліфікація: бакалавр з менеджменту.

«Класичний приватний університет», 2008 р. Спеціальність: менеджмент організацій, кваліфікація: магістр менеджер-економіст.

Досягнення:

1) В.А. Емельянов, Л.А. Прохорова А.А. Пасынков, Л.А. Пасынкова. Геоэкология Украинского сектора глубоководной зоны Черного моря: Монография / Киев: Академпериодика, 2012 р. – 350 с.

2) Фізична географія Запорізької області: навчальний посібник з курсу «Географія Запорізької області» / Укладачі: Даценко Л.М., Воровка В.П., Стецишин М.М., Прохорова Л.А., Бондарець Д.С., Гришко С.В., Зав’ялова Т. В., Непша О.В. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 200 с.

3) Північно-Західне Приазов’я та узбережжя Азовського моря: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геоекологічний стан /Даценко Л.М., Молодиченко В.В., Прохорова Л.А. та ін. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 308 с.

4) Современные черты рельефа Северо-Западного Приазовья// Науковий вісник Херсонського державного університет. Серія: Географічні науки. – Херсон, 2018. – Вип. 9.

5) Особенности геолого-геоморфологического строения кос и пересыпей северного побережья Азовского моря// Науковий вісник Херсонського державного університет. Серія: Географічні науки. – Херсон, 2018. – Вип. 9.

6) Особенности геолого-геоморфологи-ческого строения косы Федотовой и Пересыпи Молочного лимана северного побережья Азовского моря Materiály XIV Mezinárodní vĕdecko-praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2018», 22-30 ledna 2018 г. Volume 9 Stavebnictví a architektura Geografie a geologie Matematika Moderních informačních technologií Technické vědy. – Praha. Publishing House «Education and Science», 2018.

7) Північне узбережжя Азовського моря в межах Запорізької області як перспективний напрям у геотуризмі // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-28 квітня 2018, Львів). – Львів: Каменяр, 2018.

8) Гідрогеологічні умови залягання підземних вод у неоген-палеогенових відкладах басейну річки Молочна //Актуальные научные исследования в современном мире. Переяслав-Хмельницкий, 2018. ‒ Вып. 10(42), ч. 2.

9) The transfor-mation of the regional tourism in the conditions of the decent-ralization (in the Zaporizhia region) // Beydyk O.O., Topalova O.I. Ukrainian Geograrhical Journal.- 3(107) 2019.

10) Непша О.В., Прохорова Л.А. Словник-довідник до вивчення назв мінералів і гірських порід  : навч.-метод. вид.  – Мелітополь : ТОВ Колор Принт, 2019. – 52 с.

Наукові інтереси: морська геологія, фізична географія, геоекологія, конструктивна географія.

Посилання на наукометричні бази:

prokhorova_larysa@mdpu.org.ua

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=b3pv7YoAAAAJ&hl=uk

ORCID: 0000-0001-7693-1897

ResearcherID:  http://www.researcherid.com/rid/V-9412-2017

Researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Larisa_Prohorova

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56233393000