Непша Олександр Вікторович

Непша Олександр Вікторович

Посада: старший викладач.

Освіта: Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1996 р. Спеціальність: географія і біологія, кваліфікація: вчитель географії і біології

Досягнення:

1) Фізична географія Запорізької області: хрестоматія / Укладачі: Даценко Л.М., Воровка В.П., Стецишин М.М., Прохорова Л.А.,  Гришко С.В., Зав’ялова Т.В., Непша О.В., Сапун Т.О. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 200 с.

2) Північно-Західне Приазов’я та узбережжя Азовського моря: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геоекологічний стан: монографія  /Даценко Л.М., Молодиченко В.В., Непша О.В., Воровка В.П., Стецишин М.М., Прохорова Л.А., Бондарець Д.С., Гришко С.В., Зав’ялова Т. В., Суряна Н.М., Сапун Т.О.  – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 308 с.

3) Непша О.В. Глосарій термінів і понять з курсів «Метеорологія і кліматологія» і «Гідрологія» // Непша О.В., Стецишин М.М. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – 82 с.

4) Непша О.В., Прохорова Л.А. Словник-довідник до вивчення назв мінералів і гірських порід  : навч.-метод. вид.  – Мелітополь : ТОВ Колор Принт, 2019. – 52 с.

5) Зав’ялова Т.В., Непша О.В. Глосарій термів та понять з курсу «Основи наукових досліджень» : навч.-метод. вид. –  Мелітополь : ТОВ Колор Принт,  2019. – 84 с.

6) Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти: монографія / [за ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Мелітополь – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. – 318 с. (співавтор)

7) Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІІ: Контексти ідентичності й свободи в освіті та науці: монографія / Наукова редакція: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький. – Конін – Ужгород – Київ: Посвіт, 2019. – 158 с. (співавтор.)

8) Theoretical and applied aspects of sustainable development. Series of monographs Faculty  of Architecture, Civil Engineering  and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 33. – Katowice: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. – 229 р. (співавтор)

В своїх наукових роботах обґрунтував вік сучасних і реліктових акумулятивних форм рельєфу (кіс, пересипів, підводних барів) в береговій зоні Північного Приазов’я та відтворив історію їх формування.

Наукові інтереси: загальна та регіональна геологія, раціональне природокористування, геоекологічний стан територій.

Посилання на наукометричні бази:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=fTC53oYAAAAJ

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3929-9946

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr_Nepsa

ResearcherlD: https://publons.com/researcher/3379121/oleksandr-nepsha/

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221678938