Гришко Світлана Вікторівна – завідувач кафедри

Гришко Світлана Вікторівна

Посада: доцент, завідувач кафедри

Науковий ступінь і звання: кандидат географічних наук, доцент.

Освіта: Мелітопольський державний педагогічний університет, 2007 р. Спеціальність: «ПМСО. Географія», кваліфікація – викладач географії.

Досягнення:

  1. Північно-Західне Приазов’я: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геоекологічний стан: монографія / Даценко Л.М., Молодиченко В.В., Непша О.В., Воровка В.П., Сурядна Н.М., Прохорова Л.А., Гришко С.В., Стецишин М.М., Зав’ялова Т.В., Сапун Т.О.; відп. ред. Л.М. Даценко. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 308 с.
  2. Фізична географія Запорізької області: хрестоматія / Даценко Л.М., Молодиченко В.В., Воровка В.П., Гришко С.В., Стецишин М.М., Прохорова Л.А., Сурядная Н.М., Непша О.В., Зав’ялова Т.В., Бондарець Д.С., Сапун Т.О.; відп. ред. Л.М. Даценко. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 200 с.
  3. Географічне прогнозування: навчальний посібник / укладач С.В. Гришко. – Мелітополь: Люкс, 2015. – 124 с.
  4. Vorovka V., Hryshko S. Determining the boundaries of the North-Western Pryazovia region as a coastal zone for further studying and managing it // Czasopismo Geograficzne. – 2017. – Vol. LXXXVIII. – Part. 1-2. – P. 21-30.
  5. L. Datcenko, S. Hryshko, M. Ganchuk, N. Tarusova, Y. Chebanova, V. Scherbina, V. Skyba, A. Anhelovska Problems of soil evaluation in Zaporizhia Region in the modern assessment of land resources // Agroecological Journal. – 2019. – № 3. – Р. 53-61.
  6. Гришко С.В., Зав’ялова Т.В., Тамбовцев Г.В. Сучасний геокологічний стан ґрунтів м. Мелітополь та Мелітопольського району Запорізької області // Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти: монографія / [за ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Мелітополь – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. – С. 260-271.
  7. Oleksandr Nepsha, Larysa Prokhorova, Svitlana Hryshko, Valentina Ivanova, Tatyana Zavyalova Higher education in an information society environment // Contemporary Issues of Digital Economy and Society: monograph / Edited by Tetyana Nestorenko and Paweł Mikos. – Katowice: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. Monograph 36. – P. 126-131.
  8. Hryshko S.V., Prokhorovа L.A. Formation of ecological thinking and ecological outlook of students-geographers while studying the course «Рhysical geography of continents and oceans» // Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka. – 2020. – № 51. – P. 10-12.

Наукові інтереси: історична географія, фізична географія, природниче, антропогенне та історичне ландшафтознавство, раціональне природокористування.

В університеті працює з 2007 р.

Посилання на наукометричні бази:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3kcJ35AAAAAJ&hl=ru

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5054-3893

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208016299

ResearchGatehttps: https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Hryshko

publons.com (researcherlD):   https://publons.com/researcher/1943130//