Освітній процес кафедри філософії

Кафедра постійно зміцнює свій науковий потенціал: було спочатку відкрито разову аспірантуру, а у 2012 році кафедра почала підготовку аспірантів зі спеціальності 09.00.10 – філософія освіти на постійній основі.

З 2015 р. кафедра почала підготовку аспірантів зі спеціальності 09.00.03. – соціальна філософія та філософія історії. Відкрито докторантуру зі спеціальності 09.00.10 – філософія освіти.

З 2017 року кафедра філософії здійснює фахову підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 033 Філософія. Сьогодні науково-методична робота кафедри філософії спрямована на озброєння студентів університету методологією творчого пошуку, на розробку питань організації їх самостійної роботи, самозростання. З кожної дисципліни кафедри  надруковані колективні методичні рекомендації до самостійної роботи  та навчальні посібники за участю викладачів кафедри.

Розклад занять

Силабуси дисциплін

Спеціальності та спеціалізації (освітні програми)

Перший рівень (бакалавр)

Освітня програма “Філософія. Аналітика суспільних процесів”

Освітня програма

Матриця відповідності

Пропозиції щодо оновлення освітньої програми

Другий рівень (магістр)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  «ФІЛОСОФІЯ. АНАЛІТИКА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ, КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ І РЕЛІГІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»

Освітня програма

Матриця відповідності

Пропозиції щодо оновлення освітньої програми

Сертифікатні освітні програми:

«Мистецтво публічної промови», «ПР-технології», керівник – Александров Д.В.