Освітній процес кафедри філософії

Кафедра постійно зміцнює свій науковий потенціал: було спочатку відкрито разову аспірантуру, а у 2012 році кафедра почала підготовку аспірантів зі спеціальності 09.00.10 – філософія освіти на постійній основі.

З 2015 р. кафедра почала підготовку аспірантів зі спеціальності 09.00.03. – соціальна філософія та філософія історії. Відкрито докторантуру зі спеціальності 09.00.10 – філософія освіти.

На кафедрі філософії працює науковий гурток «Камертон», учасники якого досліджують актуальні проблеми філософії та філософських наук. Керівник гуртка – доктор філософських наук, професор О.Г. Волков.

З 2017 року кафедра філософії здійснює фахову підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 033 Філософія. Сьогодні науково-методична робота кафедри філософії спрямована на озброєння студентів університету методологією творчого пошуку, на розробку питань організації їх самостійної роботи, самозростання. З кожної дисципліни кафедри  надруковані колективні методичні рекомендації до самостійної роботи  та навчальні посібники за участю викладачів кафедри.

 

Спеціальності та спеціалізації (освітні програми)

Ступінь вищої освіти: бакалавр

 • Галузь знань:  03 Гуманітарні науки
 • Спеціальність:  033 Філософія
 • Спеціалізація: Суспільствознавство
 • Академічна кваліфікація: Бакалавр філософії
 • Професійна кваліфікація: Аналітик суспільних процесів
 • 1-4 курс (термін навчання: 3 роки 10 місяців)

Ступінь вищої освіти: магістр

 • Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
 • Спеціальність: 033 Філософія
 • Спеціалізація: Аналітика соціально-політичних процесів
 • Академічна кваліфікація: магістр філософії
 • Кваліфікація в дипломі: магістр філософії за спеціалізацією «Аналітика соціально-політичних процесів»
 • Термін навчання: 1,4 роки

Сертифікатні освітні програми:

«Мистецтво публічної промови», «ПР-технології», керівник – Александров Д.В.