Історія кафедри фізичної географії і геології

Кафедра фізичної географії була створена у 1961 році і ця подія стала основною точкою відліку формування та створення природничо-географічного факультету. В організації кафедри і її зміцнення як наукового осередку, провідне місце належить канд. геогр. наук, доценту А.А. Хижняку, який завідував кафедрою з 1962 по 1968 рік та канд. геол.-мін. наук, доценту, а пізніше професору В.Д. Войлошникову. Як завідувач кафедри В.Д. Войлошников з 1970 по 1984 роки, згрупував колектив фізгеографів-науковців Р.Д. Бойко, Ю.І. Глущенко, Г.Т. Тамбовцеву, Н.С. Сорокіну, М.Д. Торбунову, В.В. Тюкову, О.В. Леваду, розширив наукові вектори дослідження основних проблем фізичної географії та геології. Впродовж 1984-1999 років завідувачами кафедри були доценти І.Б. Люрін, Р.В. Серебрякова, І.Б. Симбірев, проф. В.Х. Огай, М.Д. Торбунова. З 1999 р. завідувачем кафедри було призначено канд. геогр. наук О.В. Леваду – колишнього випускника (1980 р.) природничо-географічного факультету.

Університетський період  кафедри (з 2000 року до сьогодення) знаменується активною роботою викладачів по удосконаленню учбово-методичної, наукової та матеріально-технічної бази. По всіх предметах створені УМК, видані електронні версії підручників «Загальне землезнавство», «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства», «Геологія», «Основи науково-педагогічних досліджень».

За період з 2007 до 2017 року викладачами кафедри видано 364 навчально-методичних праць.

При кафедрі фізичної географії і геології функціонує геолого-палеонтологічний музей, який включає в себе три відділи: палеонтологічного, палеонтолого-археологічного напрямку та відділ мінералогії, петрографії і кристалографії. Представлені експонати мінералів, гірських порід та фондових матеріалів з мінералогії, петрографії та кристалографії зібрані під час проведення виїзних польових практик та експедицій на Алтай, Північний Урал, Сахалін, Камчатку, Кольський півострів, в Середню Азію, Красноярський край, Забайкалля, Карпати, Крим та багато інших регіонів. Музей є доброю запорукою у профорієнтаційній роботі для майбутніх географів та істориків шкіл міста, району та області.

На кафедрі фізичної географії і геології функціонує метеорологічна станція, яка дає змогу проводити спостереження за показниками погоди, та брати участь у навчальному процесі з курсу «Метеорологія і кліматологія».

З листопада 2015 р. кафедру очолює кандидат геологічних  наук,  доцент Прохорова Л.А..

Науково-дослідна робота кафедри на 2018-2020 рр. представлена темою:

  1. «Фізико-географічні дослідники Запорізького краю» – керівник теми – кандидат геологічних наук, доцент Прохорова Л.А.; виконавці – доцент Гришко С.В., доцент Тамбовцев Г.В., доцент Сажнєв М.Л., старший викладач Непша О.В., старший викладач Зав’ялова Т.В.

Науково-дослідна робота проводиться членами кафедри у відповідності до індивідуальних розділів.

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти проводиться за напрямками:

– робота в гуртку «Всесвіт»;

– виконання дипломних робіт;

– участь у наукових конференціях;

– участь в предметних олімпіадах;

– публікація наукових статей;

– участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт здобувачів вищої освіти з гуманітарних, технічних та природничих напрямків.

В роботі гуртка «Всесвіт» відтворюються пріоритетні напрямки досліджень на регіональному рівні, тому в більшості вектори спрямовані на дослідження динаміки геолого-геоморфологічних процесів Північно-Західного узбережжя Азовського моря та їх екологічні наслідки. Дослідженнями охоплені головні проблеми: антропогенні ландшафти, визначення факторів та зон екологічного ризику узбережжя, динаміка гравітаційних процесів та їх наслідки.

Особливу увагу в науково-дослідницькій роботі приділяють інструментальним визначенням показників погоди, клімату, досить детально ведуться спостереження за складовими погодних умов – сонячної радіації, температурного режиму, зволоження, хмарності, циркуляції атмосфери. Доброю запорукою в цьому є метеопристрій, змонтований на кафедрі, за допомогою якого приймаються зведені метеорологічні данні у вигляді карти погоди. Фактичні матеріали, отримані здобувачами вищої освіти використовуються при написанні дипломних робіт, тез, наукових статей.

В цілому наукова робота для здобувачів вищої освіти – це більш поглиблене набуття не тільки знань предмету дослідження, але і загальних навичок наукової діяльності майбутнього дослідника, науковця.

Викладачі кафедри підтримують тісні наукові зв’язки з Інститутом ботаніки Китайської Академії наук (палеонтологічні та палеографічні дослідження; Шуменський університет «Єпископ Костянтин Преславський» (Болгарія).

Підвищення кваліфікації викладацького складу географічних кафедр за термінами та формами відповідає чинним вимогам до науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. Згідно плану підвищення кваліфікації, за кордоном проходила стажування доцент Прохорова Л.А. (Польща, м. Ченстохова).

Кафедра активно бере участь у розробці сучасних наукових та науково-методичних технологій. А саме: формує активну співпрацю в межах міжнародної програми Еразмус та Еразмус+; забезпечує плідну співпрацю з формування концептуальних засад у педагогічному партнерстві в рамках методичної майстерні педагога нової української школи. (жовтень 2017 р. методичний семінар на тему: «Проблеми викладання фізичної географії в сучасній школі», де з доповідями виступили доц. Прохорова Л.А. та ст.викл. Непша О.В.).

Кафедра фізичної географії і геології та природничо-географічний факультет з 2015-2017 рр. була базова для проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з географії, де призові місця зайняли здобувачі вищої освіти, які виконували наукову робота в складі наукового студентського гуртка «Всесвіт»: Іваненко Юлія Сергіївна на тему: «Геоекологічні проблеми ґрунтів Мелітопольського району»  і посіла почесне ІІІ місце (науковий керівник ст. викл. Зав’ялова Т.В.); Денисова Анна Юріївна на тему: «Геоекологічний стан узбережжя Азовського моря в районі м. Генічеськ»  і посіла почесне ІІ місце (науковий керівник к. геол. н., доц. Прохорова Л.А.).