Студенти повинні знати:

 

Поняття НТП і НТР. Особливості НТП на сучасному етапі. Показники економічної ефективності науково-технічного прогресу. Вплив науково-технічного прогресу на структуру економіки, розміщення виробництва і вирішення екологічних проблем. Основні критерії класифікації промисловості. Тенденції зміни галузевої структури промисловості на сучасному етапі. Форми організації промислового виробництва. Фактори розміщення промислового виробництва. Класифікація галузей промисловості за особливостями розміщення. Склад і значення паливно-енергетичного комплексу. Поняття паливно-енергетичного балансу. Способи видобутку та переробки нафти, особливості розміщення нафтопереробних заводів. Газ: хімічний склад, видобуток, зберігання, використання. Класифікація вугілля. Способи його видобутку та використання. Класифікація електростанцій за видами використовуваних ресурсів, що відпускається, особливості їх розміщення. Принципова схема виробництва електроенергії на теплових електростанціях. Особливості розміщення ТЕС і ТЕЦ. Принципи роботи гідроелектростанцій і атомних електростанцій, особливості їх розміщення, екологічні проблема. Види чорних металів, їх властивості та застосування. Виробництво чавуну. Вихідні матеріали та їх підготовка. Доменний процес. Продукти доменної плавки, їх застосування. Виробництво сталі. Сутність сталеплавильного процесу, основні способи виробництва сталі з чавуну. Класифікація кольорових металів. Особливості сировинної бази, загальні риси технологічного процесу, особливості розміщення підприємств. Пірометалургійні і гідрометалургійні засоби видобутку кольорових металів. Техніко-економічні особливості виробництва важких металів (меду, свинцю, цинку). Особливості розміщення підприємств. Сировинна база, особливості технологічного процесу і розміщення підприємств з виробництва алюмінію і титану. Галузева структура машинобудування. Класифікація галузей машинобудування по техніко-економічним особливостям виробництва, їх вплив на розміщення підприємств. Технологічна структура виробництва машинобудівного заводу. Сутність і види заготівельного, механообробного і складального виробництва. Значення хімічної промисловість, її внутрішньогалузева структура. Виробництво мінеральних добрив. Сировинна база, техніко-економічні особливості виробництва і розміщення підприємств. Хімія полімерних матеріалів. Сировинна база, фактори розміщення підприємств з виробництва хімічних волокон і пластичних мас. Лісове господарство. Функції та особливості. Лісозаготівельне виробництво. Особливості целюлозно-паперового виробництва. Промисловість будівельних матеріалів. Сировинна база галузі. Технологічна схема виробництва цегли, цементу, бетону,залізобетону, особливості розміщення підприємств.

 

Студенти повинні вміти:

Аналізувати фактори розміщення промислових підприємств, створювати схеми розміщення підприємств по галузям виробництва, обумовлювати географічні фактори розміщення промисловості, базуючись на малюнках відрізняти різні типи електростанцій, аналізувати екологічні впливи ПЕК на середовище, складати аналітичні таблиці характеристик металургійних підприємств, демонструвати цикл металургійних підприємств, аналізувати роль машинобудування в галузевій структурі господарств краін, демонструвати цикл виробництва машин, розкривати роль та значення хімічноі промисловості в сільському господарстві, промисловості, та побуті.

mooCow mooCow mooCow
mooCow